Friday, 24 May 2024

“ทวี” นำฟื้นฟูศาสนสถาน-บ้านน้ำท่วม ชี้ ความทุกข์ประชาชนเป็นความทุกข์รัฐบาล

02 Jan 2024
75

“ทวี” รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม นำ ศอ.บต. ร่วมกับกรมราชฑัณฑ์ เปิดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถาน-ที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิบัติการฟื้นฟูศาสนสถาน ที่อยู่อาศัยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุกทภัย ในพื้นที่ ม.๗ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และโรงเรียนบ้านประชาพัฒนา ม.๒ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนจิตอาสา ในการช่วยเหลือฟื้นฟูศาสนสถานและที่อยู่อาศัย ซึ่งมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ บุคลากร ศอ.บต. เครือข่ายบัณฑิตอาสาฯ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมtt ttพันตำรวจเอกทวี กล่าวว่า ครั้งนี้ถือว่าเป็นภัยภิบัติที่หนักในรอบ ๕๐ ปี ความทุกข์ของประชาชนก็เป็นความทุกข์ของรัฐบาล การจัดโครงการในวันนี้เป็นการปฏิบัติฟื้นฟูศาสนสถาน ที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย ซึ่งทั้งมัสยิดและวัดถือว่าเป็นสมบัติร่วมกัน วันนี้ กรมราชทัณฑ์ร่วมกับ ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการนำผู้ต้องขังมาร่วมในครั้งนี้ด้วย แม้ขณะนี้ภาพรวมสถานการณ์ระดับลดลงแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมาฟื้นฟูให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว การช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ในนามของรัฐบาลจะรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู และเร่งเข้ามาดูแลต่อไปtt ttสำหรับ อ.บาเจาะ มีพื้นที่ประสบอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ตำบล ๔๗ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๖,๖๑๐ ครัวเรือน ๗,๕๕๘ คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สำหรับพื้นที่ ต.ปะลุกาสาเมาะ เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ๙ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๑,๒๘๐ ครัวเรือน ๓,๓๐๕ คน โดยในหมู่บ้านปะลุกาแปเราะ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๑๕๓ ครัวเรือน ๓๘๐ คน การดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา อ.บาเจาะ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลต้นไทร และองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเบื้องต้น โดยอพยพคนและทรัพย์สินจากน้ำท่วมสูงไปอาศัยในสถานที่พักพิงชั่วคราว พร้อมจัดทำข้าวกล่องและแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในขณะนี้พื้นที่ประสบภัยทั้งหมดสถานการณ์คลี่คลายแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจรายละเอียดความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูtt ttในส่วนของ อ.รือเสาะ มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ รวม ๘,๓๕๖ คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ๕๒ หลัง เสียหายบางส่วน ๑,๒๐๙ หลัง วัด/มัสยิด ๑๓ แห่ง โรงเรียน ๑๕ แห่ง สะพาน/คอสะพาน ๑๕ แห่ง ถนน ๖๖ สาย การให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพและปัจจัยช่วยเหลืออื่น อำเภอรือเสาะร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนได้สนับสนุนอาหารปรุงสุก ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ถุงยังชีพมอบให้แก่ครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่.