Sunday, 19 May 2024

ผบช.น. ขอบคุณตำรวจ ที่ช่วยดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่

02 Jan 2024
56

ผบช.น. ลงนามหนังสือขอบคุณ จนท.ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๒ ม.ค. ๖๗ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. ลงคำสั่งหนังสือที่ ๐๐๑๕.๑๓๔/๘ วันที่ ๑ ม.ค. ๖๗ ระบุว่า “อ้างถึงคำสั่งปฏิบัติการที่ ๘๑/๒๕๖๖ กศ ๕/๖ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๖ เรื่องแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรวันขึ้นปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการของหน่วยต่างๆ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และสวดมนต์ข้ามปีประจำปี ๒๕๖๗ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ขอขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนาย และทุกหน่วยที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตลอดจนผู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุนทุกภารกิจที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๗” ลงนามโดย พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น.