Sunday, 19 May 2024

รักษาแผลใจ

02 Jan 2024
35

การแต่งตั้งโยกย้ายทำลายขวัญกำลังใจ “คนไร้เส้นสาย” กลายเป็นปัญหาหมักหมมมานานนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางไปนั่งหัวโต๊ะที่ประชุม กรมตำรวจกับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. หารือเรื่องเกี่ยวกับการ “เยียวยา” ข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบจาก “บัญชีแต่งตั้ง” ระดับรอง ผบก.-สว. วาระประจำปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาเนื่องจากบางนายถูกย้าย “ไม่สมัครใจ ไม่มีความผิด” หรือบางนายถูกย้ายจากพื้นที่นครบาลไปยังภูธร ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอ้าง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่มีข้อกำหนดหลายอย่างที่เป็น “ข้อจำกัด” ในการแต่งตั้งโยกย้ายตรวจสอบแล้วมีผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาอีก ๖๙ นายกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆเสมือน “รอยตราบาป” ของ “นายทัพ” ผู้มีอำนาจ “จัดสำรับ” สลับเก้าอี้อย่าง “ไร้ความเป็นธรรม”จำเป็นต้องแก้ไขให้เรียบร้อยเพื่อเป็น “ของขวัญปีใหม่”พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ กรมตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ รับ “การบ้าน” ไปพิจารณาทบทวนทันทีร่วมกับ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก พล.ต.อ.วินัย ทองสอง และเหล่า กรมตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อต้องการให้ตำรวจมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดทว่าไม่ได้พูดถึงกลุ่มเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นก่อน “ฝันค้าง” เจอ “ฟ้าผ่า” กลางอากาศโดนอำนาจมืด “ริบเก้าอี้คืน” กลับไปอยู่ตำแหน่งเดิม อาทิ พ.ต.ท.ประสงค์ พันธุ์สวัสดิ์ รอง ผกก.๑ บก.สกส.บช.ปส. พ.ต.ท.ราชวัติ ขลิบเงิน สว.กก.๒ บก.ปส.๑พวกเขาไม่ได้เสียใจ แต่เสียความรู้สึกแบบนี้จะได้รับการเยียวยารักษาแผลใจด้วยหรือไม่.สหบาทคลิกอ่านคอลัมน์ “ส่องตำรวจ” เพิ่มเติม