Wednesday, 22 May 2024

“ศรัณย์” แนะฝ่ายค้านอภิปรายโฟกัสเนื้อหาในร่างงบฯ ปัดฝั่งรัฐบาลตรียมเป็นองครักษ์

02 Jan 2024
75

“ศรัณย์ ทิมสุวรรณ” ยัน คนอภิปรายซีกรัฐบาลไม่ใช่องครักษ์ เชื่อ สส.หลายสมัยรู้อยู่แล้วงบปีนี้มีข้อจำกัด แนะ ควรโฟกัสอะไรที่อยู่ในร่างงบฯ ชี้ หากพูดเรื่องอื่นมากๆ จะทำให้การอภิปรายไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ว่า เราเตรียมตัวปกติ เพราะมี สส.หลายคนอยากร่วมอภิปราย และทราบอยู่แล้วว่าการอภิปรายงบวาระ ๑ เป็นอย่างไร ทำอย่างไร แต่จะมี สส.ใหม่บางคนที่ต้องการคำแนะนำ ซึ่งก็คงต้องแนะนำกันไป และคงจะไม่ไปควบคุมหรืออะไรมาก เพียงแค่เราอยากให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเมื่อถามว่า เบื้องต้นในส่วนของรัฐบาลมีคนที่จะอภิปรายเท่าไร นายศรัณย์ กล่าวว่า แต่ละพรรคตนไม่ทราบ เนื่องจากแต่ละพรรคเขาไปจัดการจัดสรรเวลาตามกรอบเวลาที่มีการแบ่งกันไว้เอง แต่ในส่วนของพรรค พท. เราได้ประมาณ ๖-๗ ชั่วโมง และมีคนที่แสดงความประสงค์ที่จะอภิปรายจำนวนมาก แต่เจาะไปที่ประเด็นอะไรนั้น ตนไม่ทราบ เพราะหลายคนมีความสนใจ ความถนัดที่แตกต่างกัน เราไม่ได้ถามรายละเอียด แต่จะจัดสรรเวลาและหัวข้อให้อย่างเหมาะสมเพื่อที่จะได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและครอบคลุมเมื่อถามว่า จะต้องมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมอีกครั้งหรือไม่ นายศรัณย์ กล่าวว่า จะมีการประชุมพูดคุยเพื่อความเรียบร้อยและความเข้าใจที่ตรงกัน และกำชับ สส.ให้อยู่ในสภาฯเมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศรัณย์ กล่าวว่า ต้องดูว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านเขาจะยื่นช่วงใด เพราะเชื่อว่า สส.ที่ไม่ใช่ สส.สมัยแรกรู้อยู่แล้วว่างบประมาณปีนี้ทำในข้อจำกัดที่ยากมากคือการตั้งงบประมาณไม่ได้ทำในรัฐบาลขณะนี้ เป็นร่างที่ถูกตั้งมาก่อนที่จะมีนายกรัฐมนตรีคนนี้ ฉะนั้น การจะทำอะไรไม่เหมือนเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำเองแต่ต้น“ในส่วนนี้ผมเชื่อว่า สส.หลายสมัยเข้าใจ แต่หากเขาจะมีประเด็นที่เป็นห่วง เราก็เข้าใจได้ว่าการจัดงบในปีนี้ ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลา อาจทำให้เราไม่สามารถจัดงบที่มีประสิทธิภาพเหมือนที่เราต้องการได้ และเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถอธิบายเรื่องเหล่านี้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ย้ำว่า การอภิปรายของ สส.ฝ่ายรัฐบาล เป็นการอภิปรายทั่วไป ไม่ใช่เตรียมเป็นองครักษ์ เพราะทุกคนตั้งใจอภิปราย หากมีตรงไหนไม่เหมาะสม ก็อยากทำให้เหมาะสมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเมื่อเราคุยเรื่องร่างงบประมาณปีนี้ ก็ควรโฟกัสว่าอะไรอยู่ในร่างงบประมาณ อะไรที่มองเห็นว่าไม่สมควร ส่วนนี้ตั้งเยอะเกินไป เป็นสิ่งที่เราสามารถพูดคุยกันได้ แต่สิ่งที่เราไม่ควรพูดคืออะไรที่ไม่ได้อยู่ในร่างงบประมาณ หากเราไปพูดเรื่องพวกนั้นมากๆ ก็จะทำให้การอภิปรายงบประมาณไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร” นายศรัณย์ กล่าว