Sunday, 19 May 2024

"จุรินทร์" เหน็บ ปล่อยนักโทษบางคน ไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียว-พท.ประท้วง

03 Jan 2024
44

“จุรินทร์” สส.ปชป. เหน็บ นายกฯ-ก.ยุติธรรม-ราชทัณฑ์ ใช้งบฯ ปี ๖๗ ต้องคุ้มค่า โยง ปล่อยนักโทษบางคน ติดคุกกว่า ๑๒๐ วัน แต่ไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียว “ครูมานิตย์” เพื่อไทย ลุกประท้วงทันควัน  วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๗ ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สส.บัญชีรายชื่อ ปชป. อภิปรายร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๗ ช่วงหนึ่งระบุว่า การปล่อยให้นักโทษบางคนติดคุก ๑๒๐ วันแล้ว แต่ไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียว ถูกต้องหรือไม่ ทำให้ ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ลุกประท้วง ผิดข้อบังคับข้อ ๖๙ รวมทั้งยังโจมตี นายจุรินทร์ ว่า เป็นอดีตผู้บริหารงานที่ล้มเหลว จน นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช ปชป.ลุกขึ้นมาตอบโต้ครูมานิตย์ โดยประท้วงผู้อภิปรายกรณี กล่าวหาเป็นอดีตผู้บริหารงานในอดีตที่ล้มเหลว ถือเป็นการเสียดสี และต้องการให้ถอนคำพูดในที่ประชุม ขณะที่ประธานสภา ระบุว่า เป็นความคิดเห็น และเป็นการไม่ผิดข้อบังคับ จึงให้นายจุรินทร์อภิปรายต่อ นายจุรินทร์ จึงอภิปรายฯ ต่อว่า ตนไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลใด คำถาม นายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม เหตุใดไม่ทำข้อเคลือบแคลงสงสัยให้กระจ่าง โดยเฉพาะ นายกฯ เห็นสั่งการได้ทุกเรื่องจนกลายเป็น “หลงจู๊” ไปแล้ว แต่พอเรื่องสำคัญคาใจคนทั้งประเทศ ทำไมไม่กล้าสั่งการ๒. การใช้งบประมาณกว่า ๓ หมื่นล้านบาท ของกรมราชทัณฑ์ อ้างทำตามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผมชี้ว่าการใช้งบประมาณส่อไปในการทุจริตหรือไม่ วันข้างหน้าก็จะทราบเองครับ”ตอนนี้ผู้ต้องขังเด็ดขาดกลายเป็น นักโทษเทวดา ทั้งนายกฯ รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่ปฏิบัติราชการใช้งบประมาณ ๖ ปี จำนวน ๓ หมื่นล้านบาท ต้องถือหลักไม่ให้กลายเป็น “น้ำผึ้งหยุดเดียว” ขอให้ท่านนายกฯ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารให้ใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดด้วย” นายจุรินทร์ กล่าว…