Wednesday, 22 May 2024

ชมสด อภิปรายร่างงบประมาณ ๖๗ ฝ่ายค้านรวมตัวซักฟอกยาวนานกว่า ๒๐ ชั่วโมง(คลิป)

03 Jan 2024
69

ติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗ คาดลงมติรับหลักการได้คืนวันที่ ๕ ม.ค. ฝั่งรัฐบาลยัน จะอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลา  ส่วนฝ่ายค้านจัดเต็มซักฟอก ๒๐ ชั่วโมงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระแรก วงเงิน ๓,๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ระหว่างวันที่ ๓-๕ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๙๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถลงมติรับหลักการได้ในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๕ มกราคม ขณะที่วันนี้จะมีการเริ่มประชุมในเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยฝ่ายค้าน ได้เวลาในการอภิปรายรวมกัน ๒๐ ชั่วโมง แบ่งเป็น พรรคก้าวไกล ๘๓๐ นาที พรรคประชาธิปัตย์ ๒๐๐ นาที พรรคไทยสร้างไทย ๖๐ นาที พรรคเป็นธรรม ๒๐ นาที และพรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน และพรรคใหม่ ได้รับพรรคละ ๑๐ นาที ขณะที่ฝ่ายรัฐบาล ก็ได้เวลาในการชี้แจง ๒๐ ชั่วโมงเช่นเดียวกันทั้งนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า รองนายกรัฐมนตรีทั้ง ๖ คน จะอยู่ในห้องประชุมเพื่อชี้แจงขอสงสัยสมาชิกตลอดเวลา ส่วนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เวลา ๐๙.๒๐ น. สามารถติดตามถ่ายทอดสดไปพร้อมกับไทยรัฐออนไลน์ได้ที่นี่