Wednesday, 24 July 2024

“ชัยธวัช” ยัน ไม่เคยพูดจะอภิปรายถึง “ทักษิณ” อัด รัฐบาลร้อนตัวไปเอง

03 Jan 2024
72

ผู้นำฝ่ายค้าน ลั่น ฝ่ายค้านเตรียมจัดหนัก ๓ วันเต็มอภิปรายงบรายจ่าย หลังเห็นว่าไม่สะท้อน นโยบายรัฐบาล ลั่น ไม่เคยพูดจะอภิปรายถึง “ทักษิณ” อัด รัฐบาลร้อนตัวไปเอง พร้อมกำกับฝ่ายค้านด้วยกัน ไม่ให้ใช้เป็นเวทีตบทรัพย์วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ที่อาคารรัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน ผู้นำฝ่ายค้าน และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ว่า ทางพรรคก้าวไกล ได้เตรียมทำการบ้าน ว่างบประมาณที่ทำการจัดใหม่ สะท้อนและยึดโยงกับรัฐบาลที่ได้ตั้งเป้าและแถลงไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ตั้งเป้าในการตรวจสอบ เพราะยังสะท้อนการทำงบประมาณในรัฐบาลชุดนี้ด้วย เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่า ร่างงบประมาณ ไม่ตรงปก นายชัยธวัช กล่าวว่า อันนี้เป็นปัญหาที่เราเห็นชัดเจน เรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งจะเห็นในร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณฯ ฉบับนี้ แต่เห็นมาตั้งแต่แถลงนโยบายรายกระทรวง ก็จะเห็นว่าไม่สะท้อน นโยบายรัฐบาล โดยจะใช้เวลา ๓ วันนี้ ชี้แจงให้เห็นในรายละเอียดและข้อเสนอแนะของพรรคฝ่ายค้าน เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐบาลและประชาชน โดย ๓ วันนี้ ฝ่ายค้านและรัฐบาล แบ่งเวลากันฝั่งละ ๒๐ ชั่วโมงเมื่อถามว่า การจัดเก็บรายได้น้อยกว่ารายจ่ายที่ต้องใช้ ทำให้ต้องกู้เงินเพิ่มอีกแสนล้านบาท รวมถึงยังมียอดอีก ๕ แสนล้านบาท จะกระทบอะไรหรือไม่ นายชัยธวัช กล่าวว่า จริงๆ ปัญหามีหลายส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งเรื่องการประเมินการรายได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้เป็นปัญหาต่อรัฐบาลต่อๆ ไปในการคืนคลัง โดยเป้าหมายในวาระแรก จะทำให้เห็นภาพรวมในเรื่องปัญหาใหญ่ๆ ส่วนวาระ ๒ จะเป็นรายละเอียดของแต่ละกระทรวง เมื่อถามว่า สำหรับกรณีที่หลายฝ่ายออกมาปกป้องไม่ให้อภิปรายเรื่อง นายทักษิณ ชินวัตร  นายชัยธวัช กล่าวว่า เรื่องนี้ฝ่ายค้านไม่ได้พูด ฝั่งรัฐบาลออกจะร้อนตัวไปนิดนึง ไม่ต้องกังวลอะไร และเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นเมื่อถามว่า จะกำชับ สส. อย่างไรเพื่อป้องกันข้อครหาเรียกรับเงิน ในการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบฯ นายชัยธวัช กล่าวว่า เรื่องนี้จะกำกับฝ่ายค้านด้วยกันเอง เพื่อให้การอภิปรายมีเป้าหมาย ไม่ใช่เวทีในการตบทรัพย์ เรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใด