Wednesday, 22 May 2024

"บิ๊กไก่" ควงหลังบ้าน นำกำลังพล ทอ. ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗

03 Jan 2024
69

“ผบ.ทอ.” นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมกำลังพล กองทัพอากาศ จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ สืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม๖๗ กองทัพอากาศ ได้จัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี พล.อ.อ.พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธาน การจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สโมสรทหารอากาศชั้นประทวนtt tt     การจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีให้ดำรงสืบไป ดังเช่นที่ได้ปฏิบัติมาทุกปี ในการนี้ มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ข้าราชการและครอบครัว ร่วมงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน.tt tttt tttt tttt tttt tttt tt