Thursday, 23 May 2024

ผู้ประกันตนโรงพยาบาลหัวเฉียว ผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีได้

03 Jan 2024
49

โรงพยาบาลหัวเฉียว แจ้งว่า รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอย ไม่ต้องสำรองจ่าย และไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของประกันสังคมสำหรับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องผู้ป่วยจะฟื้นตัวเร็ว แผลเล็กเจ็บน้อย ดูแลง่าย รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดแบบเปิด ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้-๓๑ ธันวาคม๖๖ สนใจลงทะเบียนได้ที่ คลิก https://bit.ly/๔๒๒๘sTP  หรือสอบถามรายละเอียดที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. ๐-๒๒๒๓-๑๓๕๑ ต่อ ๓๑๒๖.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่