Friday, 24 May 2024

ผู้ว่าฯ “ชัชชาติ” มอบคำขวัญวันเด็ก ๒๕๖๗ ชี้ นิสัยที่ดีสร้างได้ตั้งแต่ตอนนี้

03 Jan 2024
67

“ชัชชาติ” ผู้ว่าฯ กทม. มอบคำขวัญวันเด็ก ๒๕๖๗ “เปลี่ยนนิสัยเดิม เริ่มนิสัยใหม่ ชีวิตออกแบบได้ สู่เป้าหมายที่เป็นของเรา” ชี้ สร้างนิสัยที่ดีตั้งแต่ตอนนี้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตที่มีความสุขในอนาคตวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมอบคำขวัญวันเด็ก ๒๕๖๗ ระบุว่า “เปลี่ยนนิสัยเดิม เริ่มนิสัยใหม่ ชีวิตออกแบบได้ สู่เป้าหมายที่เป็นของเรา” พร้อมอธิบายความหมายของคำขวัญด้วยว่า สิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตที่มีความสุขในอนาคต คือ การสร้างนิสัยที่ดีตั้งแต่ตอนนี้ เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ในชีวิต ทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย จะเปลี่ยนชีวิตในอนาคต ชีวิตเราออกแบบเองได้ เพื่อเป้าหมายที่เป็นของเราทุกคนนอกจากนี้ นาชัชชาติ ยังได้โพสต์ภาพซึ่งมีพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเพิ่มนิสัยใหม่ได้ด้วยตนเอง อาทิ นอนให้เพียงพอ, ไม่ลอกการบ้านเพื่อน, เดินวันละ ๑๐,๐๐๐ ก้าว, เลิกนินทา, ตื่นเช้า, เก็บที่นอน, เลิกกินหวาน, เลิกบูลลี่, พูดขอบคุณ ขอโทษ เป็นต้น.tt tt