Friday, 24 May 2024

สภาพอากาศวันนี้ เหนือ-อีสานหนาวเย็นในตอนเช้า กทม.กลางวันร้อน ๓๖ องศา

03 Jan 2024
50

อุตุฯเผย ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร ขณะที่กรุงเทพฯ มีการสะสมของฝุ่นละอองเมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๖๗ กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๓-๑๐ องศาเซลเซียส ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๒-๑๔ องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้า รวมทั้งเพิ่มระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามัน มีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้: ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง และมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ๐๖:๐๐ น. วันนี้ ถึง ๐๖:๐๐ น. วันพรุ่งนี้ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด ๑๔-๒๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๐-๓๕ องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๓-๑๐ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด ๑๖-๒๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๔ องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๒-๑๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด ๒๑-๒๓ องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด ๓๔-๓๖ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด ๒๐-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๔-๓๖ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า ๑ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตรภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๔ องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตรกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๔-๓๖ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.