Friday, 24 May 2024

สังหารดับ หนึ่งในผู้นำคนสำคัญของฮามาส ระหว่างการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอน

03 Jan 2024
66

นายซาเลห์ อัล อารูรี หนึ่งในผู้นำคนสำคัญของกลุ่มฮามาส ถูกสังหารเสียชีวิต ระหว่างการโจมตีด้วยโดรนของกองกำลังอิสราเอล ที่สำนักงานกลุ่มฮามาส ชานกรุงเบรุต ของเลบานอนเมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เว็บไซต์ข่าวอัล จาซีราห์ รายงานว่า นายซาเลห์ อัล อารูรี หนึ่งในผู้นำคนสำคัญของกลุ่มฮามาส ถูกสังหารเสียชีวิต ระหว่างการโจมตีด้วยโดรนของกองกำลังอิสราเอล ที่สำนักงานกลุ่มฮามาส ชานกรุงเบรุต ของเลบานอน การโจมตีครั้งนี้ยังได้สังหารสมาชิกอาวุโสของกลุ่มฮามาสอีก ๔ ศพทั้งนี้ นายอารูรี เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกองกำลัง “กัสซาม” (Qassam Brigades) และเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนการโจมตีในอิสราเอล เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ปีที่แล้ว นอกจากนี้นายอารูรี ยังเป็นผู้ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศรางวัลนำจับเป็นเงินกว่า ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับข่าวการเสียชีวิตของนายอารูรี และไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการสังหารผู้นำฮามาสรายนี้แต่อย่างใด ขณะที่ก่อนหน้านี้ ผู้นำอิสราเอลประกาศว่า จะสังหารผู้นำคนสำคัญและกวาดล้างกลุ่มฮามาสให้สิ้นซาก โดยได้เริ่มทำการโจมตีทางอากาศรอบใหม่เข้าใส่พื้นที่ภาคใต้ของเลบานอน พุ่งเป้าไปยังกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเป็นพันธมิตรของฮามาส.