Friday, 24 May 2024

"สุดารัตน์" ซัด รัฐบาล งบประมาณปี ๖๗ ไม่ตรงปก เหน็บ มองไม่เห็นอนาคต

03 Jan 2024
54

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซฯ ประเดิม #งบปี๖๗ ไม่ตรงปก EP.๑ ดูงบประมาณ ๓.๔๘ ล้านล้าน ที่รัฐบาลเสนอเข้าสภาแล้ว หมดหวัง ไม่เห็นอนาคตวันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๗ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ข้อความว่า เสียดายเงินภาษีของประชาชน!!! ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากงบประมาณในสมัย พล.อ.ประยุทธ์ แถมแย่กว่า เช่น งบกลาโหมและงบกลาง ที่อยู่ในอำนาจนายกฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์เสียอีก ขณะที่งบลงทุนมีเพียง ๒๐.๖% หรือแค่ ๗๑๗,๗๒๒ ล. (ตามกฎหมายกำหนดเป๊ะ) แต่ไม่เห็นการจัดงบในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ขจัดความยากจน และความเหลื่อมล้ำตามที่คุณเศรษฐาประกาศตอนหาเสียง ขอยกเป็น ๗ ประเด็นในการจัด #งบไม่ตรงปก #ไม่ตอบโจทย์ และขอลงรายละเอียดให้เห็นในตอนต่อไป๑. การแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกร ที่ไม่ใช่แค่การพักหนี้ และการเอาเงินไปแจก แต่คือการสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้งการลดรายจ่าย ๒. การพัฒนาศักยภาพคนไทย ในการสร้างอาชีพ รวมทั้งความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และดึงดูดการลงทุน ๓. การสร้างแต้มต่อในการทำมาหากินของ #คนตัวเล็ก #SMEs #คนรุ่นใหม่ ทั้งทุน ความรู้ เทคโนโลยี และตลาด ๔. การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งปัญหา PM ๒.๕, การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร, ขยะของเสียต่างๆ ๕. การส่งเสริมให้ภาคประชาชน ผลิตและมีพลังงานสะอาดใช้ โดยการสนับสนุนของรัฐบาล ๖. การรองรับ และแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัย ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนไทยโดยตรง และ ๗. การส่งเสริมการสร้างรายได้เข้าประเทศ เช่น งบส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ภาคเอกชน, งบส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร และเอกชนในการส่งออก นี่แค่ ๗ ตัวอย่างที่ดิฉัน และ #ไทยสร้างไทย ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าการจัดงบประมาณปี ๖๗ นี้ ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ ไม่สามารถสร้างความหวังให้คนไทยได้เห็นอนาคตที่ดีขึ้นได้