Wednesday, 24 July 2024

"ชาดา-ไชยชนก" ดันแอปฯ เพื่อผู้พิการ เชื่อมโยงกระทรวงในกำกับ ภท.

04 Jan 2024
119

“ชาดา-ไชยชนก” ถกเลขาฯ มูลนิธิพระมหาไถ่ ประกาศ “พูดแล้วทำ” พร้อมดันแอปฯ เพื่อผู้พิการ ต่อยอดเชื่อมโยงกลไกกระทรวงในกำกับ “ภูมิใจไทย”เมื่อวันที่ ๓ มกราคม๖๗ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายไชยชนก ชิดชอบ สส.บุรีรัมย์ เขต ๒ พรรคภูมิใจไทย ร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจาก ด็อกเตอร์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ซึ่งถือเป็นการรับฟังเสียงของผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มผู้พิการโดยตรง เพื่อมาต่อยอดการขับเคลื่อนนโยบาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ อย่างตรงความต้องการทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้นำเสนอแอปพลิเคชัน NiNa๑๔๗๙ ชุมชนออนไลน์ เพื่อคนพิการและครอบครัว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐในหลายด้าน ทั้งการศึกษาและการฝึกอาชีพ ให้ผู้พิการสามารถใช้ประโยชน์โดยตรง เพราะที่ผ่านมาแม้เราจะมีกฎหมายที่เอื้อกับสวัสดิการผู้พิการ แต่ในการปฏิบัติ สิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่เพียงพอต่อความต้องการพื้นฐาน จึงอยากผลักดันให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ผ่านกลไก ที่พรรคภูมิใจไทย กำกับดูแล ทั้ง กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมtt ttนายชาดา กล่าวว่า พร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ พร้อมให้ข้อสังเกตว่า แอปพลิเคชันดังกล่าว จะต้องสามารถเข้าถึงผู้พิการได้จริง และคำนึงถึงศักยภาพของผู้พิการทุกกลุ่มที่จะใช้งาน รวมถึงเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ทางมหาดไทยกำกับดูแล ซึ่งตนจะได้เสนอผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ก่อน อย่างเช่น ปรับข้ามทางม้าลาย ที่ต้องเอื้อให้กับผู้พิการขณะเดียวกัน นายไชยชนก ยังระบุว่า พรรคภูมิใจไทย เราให้ความสำคัญกับผู้พิการ พร้อมที่จะอุดช่องว่างเชิงนโยบายให้ทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงสวัสดิการผู้พิการ ที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียมและเที่ยงธรรม