Monday, 27 May 2024

นายกฯ เตรียมไปร้อยเอ็ด Kick off “๓๐ บาทรักษาทุกที่” ๗ ม.ค. นี้

04 Jan 2024
59

“เศรษฐา” เตรียม ควง “อนุทิน-ประเสริฐ-หมอชลน่าน” ไปร้อยเอ็ด ๗ ม.ค. นี้ Kick off “๓๐ บาทรักษาทุกที่” พร้อมเปิดระบบออนไลน์อีก ๓ จังหวัด คือ แพร่ เพชรบุรี และนราธิวาสวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๗ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการคลัง เตรียมเดินทางไปตรวจราชการที่จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ ๗ ม.ค. เพื่อเป็นประธานกิจกรรม Kick off “๓๐ บาทรักษาทุกที่” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. มหาดไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมคณะตรวจราชการ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. นายกฯ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ (บน.๖) ดอนเมือง กทม. ไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด จากนั้น ในเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. นายกฯ จะเป็นประธานกิจกรรม Kick off “๓๐ บาทรักษาทุกที่” ณ ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด ๑๐๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดโดยวันที่ ๗ ม.ค. จะเป็นวันเริ่มต้น หรือ Kick off ‘๓๐ บาทรักษาทุกที่’ อย่างเป็นทางการ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดเปิดนอกสถานที่ และเปิดระบบออนไลน์ไปยังอีก ๓ จังหวัด คือ แพร่ เพชรบุรี และนราธิวาส โดยกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจ มีความพร้อม ๑๐๐% ที่จะเปิดตัวให้ประชาชนใช้บริการอย่างเป็นทางการในทั้ง ๔ จังหวัด นำร่อง ๔ ภูมิภาค ที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับเป็นระบบเดียวทั้งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการ ‘๓๐ บาทรักษาทุกที่’ เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลที่มอบให้พี่น้องประชาชน ถือเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ คือปฏิรูประบบข้อมูลการให้บริการครั้งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อน บัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้าถึงการบริการได้ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข และขยายบริการที่เป็นนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชน