Wednesday, 22 May 2024

ผวจ.เชียงใหม่ สั่ง ๒๕ นอภ. ลุยลดเผาเชิงรุก เน้นเข้าใจ เข้าถึง เข้าพัฒนา

04 Jan 2024
87

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เรียก ๒๕ นายอำเภอทั้งจังหวัด สั่งลุยปฏิบัติการลดการเผาเชิงรุก โดยเน้นหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยย้ำให้ทุกอำเภอเดินเข้าหา แล้วทำเต็มที่เมื่อค่ำวันที่ ๓ มกราคม๖๗ ที่เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมด่วนเพื่อสั่งการนายอำเภอทั้ง ๒๕ อำเภอ เพิ่มปฏิบัติการลดการเผาเชิงรุกอย่างเคร่งครัด โดยใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ดังนี้ ๑.เข้าใจ คือ มีคนยื่นขอทำการเผาแล้ว กี่ราย กี่ไร่ จากนั้น ๒.เข้าถึง คือ ลงพื้นที่ไปดูว่า จำเป็นต้องเผาจริงไหม แล้วพูดคุยเจรจาเพื่อลดข้ออ้างความจำเป็นที่ต้องเผาให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมค้นหาแปลงที่ไม่มีความจำเป็นต้องเผา แต่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้น้อย อาทิ หากไม่เผาแล้วก็ไม่สามารถหาวิธีอื่น หรือมีกำลังพอในการกำจัดแล้ว จึงขอเผา ซึ่งจะส่งผลในหลักการที่ tt tt๓.พัฒนา คือ ให้เกษตรกรยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้มีความสามารถในการจัดการเชื้อเพลิงเองได้น้อย โดยเราจะช่วยสนับสนุน รถไถ, น้ำมันเติมรถไถในชุมชน เพื่อไปช่วยไถกลบให้ แทนการเผา หรือสนับสนุนการขนย้ายซากพืชที่เป็นชีวมวลได้ออกจากแปลง เพื่อหยุดการเผา และผู้ว่าราชการจังเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติการเชิงรุก เดินเข้าหาไฟนี้ ให้ทุกอำเภออย่างเต็มที่tt tt