Wednesday, 22 May 2024

"พัชรวาท" สั่ง ทส.ช่วยใต้หลังน้ำลด เร่งสำรวจ-ฟื้นฟู-เฝ้าระวังสถานการณ์

04 Jan 2024
62

“พัชรวาท” สั่ง ทส.ช่วยประชาชนชาวใต้หลังน้ำลด มอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งสำรวจ-ซ่อมแซมฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาล พร้อมแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด กำชับกรมทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก-ดินถล่ม เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ-บุคลากรเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อน เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๗ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ว่า จากฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย น้ำเริ่มลด ตนจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานของ ทส. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ โดยมอบหมายให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ และซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับความเสียหาย อาทิ บ่อน้ำบาดาลที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน เครื่องสูบน้ำบาดาลที่เกิดการชำรุด รวมถึงระบบประปาบาดาล หรือระบบกระจายน้ำในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ (สงขลา) ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.สตูล จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อส่งมอบน้ำดื่มสะอาด รวมทั้งสิ้น ๑๑,๖๐๐ ลิตร ได้แก่ น้ำดื่มสะอาดขนาดบรรจุแกลลอน ๕ ลิตร และน้ำดื่มสะอาดขนาดบรรจุขวด ๕๐๐ มิลลิลิตรtt ttสำหรับการให้ความช่วยเหลือหลังจากระดับน้ำที่ท่วมในพื้นที่ลดลงแล้ว กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจบ่อน้ำบาดาล เพื่อเป่าล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในบ่อน้ำบาดาลที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาด นอกจากนี้ หากพบว่าเครื่องมืออุปกรณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับบ่อน้ำบาดาล อาทิ เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชำรุด ระบบประปาบาดาลหรือจุดจ่ายน้ำเสียหาย กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้การได้โดยเร็วtt ttขณะเดียวกันตนได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์และการแจ้งเตือนน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขาในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องมือเครื่องจักร (เครื่องสูบน้ำจำนวน ๔๙ เครื่อง และรถบรรทุก ๗ คัน) และบุคลากรเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยทั้งในช่วงเผชิญเหตุและช่วงฟื้นฟูtt ttอย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำ ได้ช่วยเหลือสูบระบายน้ำในพื้นที่ไปแล้ว ๑๔ จุด ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา จ.พัทลุง และ จ.ปัตตานี รวม ๑,๓๓๕,๖๙๐ ลบ.ม. ผลการช่วยเหลือประชาชนได้รับประโยชน์ ๕,๖๙๑ ครัวเรือน ๒๑,๖๘๔ คน พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ ๑๔,๒๔๐ ไร่ และแจกจ่ายน้ำรวม ๑,๐๐๐ ลิตร โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิด.