Sunday, 19 May 2024

"สมศักดิ์" ชู "โคแสนล้าน" แก้จน สโลแกน "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้"

04 Jan 2024
71

“รองนายกฯ สมศักดิ์” ชูโครงการ “โคแสนล้าน” หวังแก้ปัญหาความยากจนให้พี่น้องประชาชนภายใน ๔ ปี ตามสโลแกนนายกฯ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ยกระดับคุณภาพชีวิต พื้นที่ชายแดนใต้วันที่ ๓ ม.ค. ๖๗ เมื่อเวลา ๒๑.๑๔ น. ที่รัฐสภา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี อภิปรายร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๗ วาระแรก ในฐานะเป็นผู้ดูแล กองทุนหมู่บ้าน และ ศอ.บต. โดยชี้แจงในประเด็นต่อไปนี้ การแก้ปัญหายากจนเป็นนโยบายของรัฐบาล ท่านนายกฯ มีสโลแกน “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยอยากให้รู้ว่า สโลแกนของท่านนายกฯ สามารถทำได้จริง ทั้งนี้ยังมีการเปิดคลิปวิดีโอเป็นเวลา ๓ นาที ในการหารือกับประเทศมาเลเซียในการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ ทั้งกองทุนหมู่บ้าน และ ศอ.บต. มุ่งเน้นเศรษฐกิจระดับฐานราก และแผนบูรณาการขับเคลื่อนชายแดนใต้ มุ่งเน้นให้ความยากจนลดลง ตามนโยบายท่านนายกฯ ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริม โดยชูโครงการ “โคแสนล้าน” เพื่อให้มีรายได้ภายใน ๔ ปี โดยให้กู้เงินรายละ ๕ หมื่นบาท จำนวน ๕ แสนครอบครัว ๔ ปี โดยเริ่มก่อน ครอบครัวละ ๒ ตัว”ขณะปี ๒๕๖๘ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ยืนยันเราไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการทำโครงการ แต่ก็สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้” นายสมศักดิ์ กล่าว.