Wednesday, 22 May 2024

“สุพัชรี” ย้อนคำพูด “นายกฯ ผู้นำแฟชั่น” ไม่กู้เงินทำ “ดิจิทัลวอลเล็ต”

04 Jan 2024
63

“สุพัชรี” สส.พัทลุง ปชป. ย้อนคำพูด “นายกฯ ผู้นำแฟชั่น” ไม่กู้เงินทำ “ดิจิทัลวอลเล็ต” แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นเช่นนั้น ไม่บรรจุเรื่องในร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน จึงไม่อาจเชื่อมั่นคำพูดนายกฯ ท่านนี้ได้เลย เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๗ ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงิน ๓.๔๘ ล้านล้านบาท เป็นวันที่สอง นางสุพัชรี ธรรมเพชร สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้อภิปรายตอนหนึ่ง ถึงกรณีเงินดิจิทัลวอลเล็ต โดยได้เปิดคลิปภาพและเสียงการให้สัมภาษณ์ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่า จะไม่กู้เงินมาใช้ในโครงการดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า ตนหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อตอกย้ำคำพูดผู้นำประเทศอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมานายกฯ ยืนยันว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต มีงบประมาณเพียงพอที่จะสามารถนำมาเกลี่ยใช้ได้ และยืนยันว่าจะไม่กู้เงิน แต่เหตุใดจึงไม่นำเรื่องนี้มาบรรจุไว้ในร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน ตนและพรรคประชาธิปัตย์ ขอบอกกับทุกคนว่า เราไม่อาจเชื่อมั่นกับคำพูดนายกฯ ไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ของนายกรัฐมนตรีผู้นำแฟชั่นท่านนี้ได้เลย