Wednesday, 22 May 2024

"อนุทิน" แจง จัดงบปี ๖๗ มท. ลั่น ขอใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด

04 Jan 2024
54

“อนุทิน” รองนายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย แจง จัดงบปี ๖๗ ของกระทรวงมหาดไทย กว่า ๔ แสนล้าน ยัน เป็นงบลงทุน ๓๐% ลั่น จะใช้งบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ประชาชน   วันที่ ๔ ม.ค. เมื่อเวลา ๑๗.๒๓ น. ที่รัฐสภา ในการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย ชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๖๗ ของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้งบประมาณมากที่สุดในครั้งนี้ กว่า ๔ แสนล้านบาท ว่า ตอนแรกก็กังวลว่างบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับ จะไปหนักที่งบประมาณประจำหรือไม่ ไม่เช่นนั้นก็จะไปพัฒนางานประจำเยอะ แต่เมื่อเราตรวจสอบดูแล้ว มีการจัดสัดส่วนงบประมาณเป็นงบการลงทุนถึง ๓๐% เพื่อให้ท่านเห็นภาพรวม ขออนุญาตชี้แจงว่า วงเงินงบประมาณกว่า ๔ แสนล้านบาทเศษ ซึ่งแบ่งไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย วงเงินเพิ่มจากงบประมาณปีที่แล้ว ร้อยละ ๑๐.๕นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ทั้งหมดเป็นงบประมาณพัฒนาบุคคล มากถึง ๗๕% ของงบประมาณกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด นอกจากนี้ มียุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเสริมสร้างการแข่งขัน หลักๆ คือ โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการมหาดไทยระยะที่สอง ยังมีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธภาพประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดน หรือโครงการระบบรองรับพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล โครงการกรมที่ดินจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯนอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญความมั่นคงระหว่างชุมนุม และยังมีเรื่องน้ำประปาดื่มได้-ไฟฟ้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-งานของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า งานที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย มีทั้งที่เป็นแบบงานประจำ และเป็นแบบงบลงทุนขอเน้นว่า การจะบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ ไม่ได้หมายถึงการใช้เงินเพียงอย่างเดียว การปรับเวลาเปิดสถานบริการเอื้อให้พี่น้องประชาชนได้ทำมาหากิน การดูแลเรื่องอาวุธปืนป้องกันสูญเสียชีวิต การสนับสนุนฟรีวีซ่า นี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญ ที่ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ “สุดท้ายนอกจากงานของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอื่นๆ เอง ที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของตัวกระผมเอง ก็มีการเซ็น “เอ็มโอยู” เพื่อบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยืนยันกระทรวงมหาดไทยจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และรับฟังความเห็นทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นประโยชน์กับประชาชน” นายอนุทิน กล่าว…