Thursday, 25 July 2024

อย่าติดกับดักตัวเอง

04 Jan 2024
74

“สร้างภาพ” กับ “ความจริง” แตกต่างกันมาก…เป็นอุทาหรณ์สอนใจที่ทำให้ผู้บริหารประเทศจะต้องคิดและใส่ใจให้มากๆ เพราะถ้าหากหลงเคลิ้มไปคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันความบรรลัยจะมาถึงทันที“นักการเมือง” ที่มีกรรมวิธีที่จะสร้างความโดดเด่นเพื่อให้ตัวเองเด่นดังด้วยการวาดมโนภาพเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อหรือเข้าใจไปในสิ่งที่ตัวเองวาดฝันพูดง่ายๆว่าสร้างโลกในความฝันของตัวเอง มุมหนึ่งอาจทำให้คนเชื่อถือได้ แต่ในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่ความจริงหรือเป็นสิ่งตรงข้ามวันนี้อาจยังไม่มีคนรู้แต่อีกวันคนย่อมรู้ความจริงนั้นได้อย่างคำพูดที่ว่า “หลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้” นั่นแหละคือความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายและจะหลอกหลอนตัวเองไปตลอดที่นำประเด็นนี้ขึ้นมากล่าวถึงก็เพราะมีนักการเมืองบางส่วนที่มีความสามารถพิเศษด้วยการสร้างภาพให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เพื่อผลในความเป็นนักการเมืองที่เหนือกว่าคนอื่นๆแต่พอมาถึงขั้นตอนในทางปฏิบัติกลับไม่สามารถทำอย่างที่พูดหรือคุยโม้เอาไว้ได้ พอถูกจับได้ไล่ทันก็พยายามกลบเกลื่อนไปต่างๆนานานายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” อย่าคิดทำเป็นอันขาดก็เตือนเอาไว้เป็นอนุสติเพราะดูลีลาและท่วงทำนองต่างๆนั้นกำลังจะจัดอยู่ในประเภทนั้นเข้าไปแล้วโดยเฉพาะการจัดอีเวนต์ในเรื่องของตัวเองอย่างต่อเนื่องจนลืมเปิดช่องให้กับคนอื่นบ้าง ระยะแรกก็คงพอรับได้แต่นานๆเข้ามันจะเกิดปัญหาได้“นักธุรกิจ” ภาคเอกชนที่เข้ามาทำงานการเมืองนั้นมักจะมีอยู่ ๒ ส่วน คือส่งเสริมให้การบริหารไปในแง่ดีได้ แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นตัวฉุดรั้งได้เช่นกันอย่างที่พูดกันการบริหารธุรกิจเอกชนนั้นมีความต่างกับการบริหารงานในภาครัฐค่อนข้างจะชัดเจนซีอีโอภาคเอกชนนั้นสามารถที่จะสั่งงานอย่างที่คิดและต้องการให้เป็นไปอย่างนั้นได้ทันทีเพราะเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบด้วยตนเองแต่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นต่างกันและต้องอยู่ในกฎระเบียบที่มีระบบราชการเป็นตัวกำหนดที่สำคัญมีคำว่าประชาชนและประเทศเป็นตัวตั้งการคิดหรือดำเนินการใดๆจึงต้องอยู่ภายใต้กรอบ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างที่ต้องการแล้วชี้นิ้วสั่งไปได้เลยอย่างกรณีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่นายกรัฐมนตรีมีความ ปรารถนาดีต้องการให้ผู้ใช้แรงงานได้เงินมากขึ้นแต่การพิจารณาเรื่องนี้เขามี “ไตรภาคี” ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ตัวแทนฝ่ายลูกจ้างและกระทรวงแรงงานเป็นผู้พิจารณาและถือเป็นกติกาที่ตัดสินชี้ขาดแต่นายกรัฐมนตรีคงคิดว่าตัวเองเป็นซีอีโออยู่จึงแสดงความไม่พอใจเพราะไม่ได้อย่างใจ นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องเข้าใจ“ชัยธวัช ตุลาธน” หัวหน้าพรรค “ก้าวไกล” พูดเรื่องนี้เอาไว้ดีครับ…ประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีจะต้องทำงาน “เชิงรุก” คือจะต้องพูดคุยกับคณะกรรมการไตรภาคีจึงจะแก้ปัญหาได้เพราะรัฐมนตรีแรงงานก็ไม่มีอำนาจสั่งซ้ายหันขวาหันได้เช่นกัน!“สายล่อฟ้า”คลิกอ่านคอลัมน์ “กล้าได้กล้าเสีย” เพิ่มเติม