Monday, 27 May 2024

ตัวเลข ๖ วันอันตราย ยอดตายรวม ๒๕๖ ศพ เชียงใหม่เฝ้าระวังอุบัติเหตุตลอดทั้งปี

05 Jan 2024
57

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแถลงสถิติ ๖ วัน การเดินทางของผู้คนช่วงปีใหม่ ๒๕๖๗ เกิดอุบัติเหตุรวม ๒,๐๘๓ ครั้ง บาดเจ็บ ๒,๑๐๖ ราย เสียชีวิตรวม ๒๕๖ ราย ส่วน จ.เชียงใหม่ ทุกหน่วยงานวางมาตรการป้องกันร่วมกันจนทำให้สถิติอุบัติเหตุไม่เกินเป้า ย้ำทุกหน่วยเฝ้าระวังต่อเนื่องถึงสงกรานต์และตลอดทั้งปี ตามนโยบายพ่อเมือง ที่ใครมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วต้องสะดวก สบาย ปลอดภัย มีความสุขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ ว่า ศูนย์อำนวยการฯ รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ ๓ มกราคม๒๕๖๗ วันที่ ๖ ของการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๒๓๙ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๒๕๐ คน ผู้เสียชีวิต ๓๕ ราย จัดตั้งจุดตรวจหลัก ๑,๗๘๙จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๕๑,๕๑๕ คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา (๑๑ ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา (๑๕คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครปฐม (๓ราย)นายสุเทพยังแถลงสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง ๖ วันของการรณรงค์ (๒๙ ธันวาคม๖๖-๓ มกราคม๖๗) ว่า เกิดอุบัติเหตุรวม ๒,๐๘๓ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๒,๑๐๖คน ผู้เสียชีวิตรวม ๒๕๖ ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ กาญจนบุรี ๗๗ ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี ๘๓ คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กทม. ๑๗ ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ตายเป็นศูนย์มี ๑๑ จังหวัดด้านนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. กล่าวว่า จากการตรวจสอบสภาพการจราจรเส้นทางสายหลักคล่องตัวขึ้น ศูนย์อำนวยการฯประสานจังหวัดเตรียมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม๒๕๖๖-๔ มกราคม๒๕๖๗ ผ่านกลไกสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนน e-Report ข้อมูลการสอบสวนข้อมูลเชิงลึกกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ทั้งในช่วงปกติและเทศกาลสำคัญ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการเดินทางของประชาชนต่อไปวันเดียวกันที่ จ.เชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รอง ผวจ.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมสรุปผลการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ ร่วมกับส่วนกลางผ่านระบบออนไลน์ว่า ภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุใน ๒๔ ชั่วโมงช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ ของวันที่ ๓ ม.ค. เกิดอุบัติเหตุ ๔ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๓ ราย เสียชีวิต ๑ ราย สถิติสะสม ๖ วัน เกิดอุบัติเหตุ ๖๑ ครั้ง บาดเจ็บรวม ๖๔ ราย เสียชีวิตรวม ๕ ราย ปีนี้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันทำให้ผลออกมาอยู่ในระดับน่าพอใจอย่างมาก เนื่องจากเชียงใหม่เป็นหัวเมืองใหญ่ภาคเหนือ มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงมากมายที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ด้วยมาตรการที่ทุกหน่วยงานร่วมกันวางไว้ ทำให้ปีนี้ทำงานอย่างราบรื่น แม้ขณะนี้นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่แล้ว แต่ขอให้เฝ้าระวังต่อเนื่องโดยเฉพาะคนในพื้นที่ ขอให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนและบูรณาการต่อไปจนถึงช่วงสงกรานต์และตลอดทั้งปี ตามนโยบายของ ผวจ.เชียงใหม่ ที่ว่าเดินทางมาเชียงใหม่แล้วจะต้อง “สะดวก สบาย ปลอดภัย และมีความสุข”อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่