Tuesday, 21 May 2024

ปีใหม่อุบัติเหตุ กทม.ลดลง เกิดเหตุน้อยแต่ตายเจ็บเพิ่ม-ไฟไหม้ลดลงด้วย

05 Jan 2024
56

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม๖๗ รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่อาคารธานีนพรัตน์ กทม.๒ ว่า เรื่องของความปลอดภัยและอุบัติเหตุในกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ ในส่วนของ ๗ วันอันตราย ขณะนี้ได้รับข้อมูลใน ๕ วันแรก พบว่าการเกิดอุบัติเหตุในกรุงเทพฯลดลง คือ ๒๓ ครั้ง จากเดิม ๒๕ ครั้ง (ปี ๖๖) แต่ผู้เสียชีวิตมากขึ้น คือ ๑๕ ราย เดิม ๑๓ ราย (ปี ๖๖) และจำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น คือ ๒๒ คน เดิม ๒๑ คน (ปี ๖๖) โดยพาหนะที่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์และอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในเวลา ๐๑.๐๐-๐๓.๐๐ น. มากที่สุดรองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในส่วนของความปลอดภัยในพื้นที่การจัดงานเคาต์ดาวน์ ๒๐๒๔ พบว่า ในปีนี้มีการจัดการพื้นที่แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑.พื้นที่การจัดงานขนาดใหญ่ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน ไอคอนสยาม สยามสแควร์ สามย่านมิตรทาวน์ เอเชียทีค และชุมชน ซึ่งขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยที่ร่วมควบคุมและบริหารการจัดงานพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพฯอย่างปลอดภัยไม่เกิดอันตราย ๒.พื้นที่การจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งมีจำนวนผู้ร่วมงานหนาแน่นเช่นกัน มีปัญหาเรื่องการโดยสารสาธารณะของผู้ร่วมงาน อาทิ รถไฟใต้ดินที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น ซึ่งทางรถไฟฟ้า MRT มีการบริหารจัดการระบบตั๋วใหม่ ด้วยการตรวจสอบตั๋วโดยสารที่ปลายทางเพื่อแก้ปัญหา ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ดี ระบายผู้โดยสารจากต้นทางได้คล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ในปีนี้ผลกระทบจากพลุและดอกไม้เพลิงที่จุดและหล่นตามอาคารบ้านเรือน พบว่ามีความรอบคอบและไม่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงสถิติการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ก็ลดลงอีกด้วย.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่