Friday, 24 May 2024

ผบ.ทอ. ขึ้นพระธาตุนภเมทนีดล ถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.๙ พร้อมมอบทุนการศึกษา

05 Jan 2024
67

“ผบ.ทอ.” พร้อม “นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.” ขึ้นเหนือประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “ในหลวง ร.๙” ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมมอบทุนการศึกษาและจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว ก่อนประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศให้กับส่วนราชการต่างๆ บริเวณรอบพื้นที่พระมหาธาตุฯเมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๗ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณมนทิรา พัฒนกุล นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประธานกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมtt ttทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ยังได้มอบทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๖๐ ทุน ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๒๐ ทุน และระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ทุน ให้แก่นักเรียนtt ttและจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว โดยมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๕๐๐ ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณดอยอินทนนท์tt ttพร้อมประกอบพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศให้กับส่วนราชการต่างๆ บริเวณรอบพื้นที่พระมหาธาตุฯ ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ผู้บัญชาการการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ปลูกต้นกุหลาบพันปี เพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วยtt tttt tt