Wednesday, 22 May 2024

“พิพัฒน์” รับ ไม่พอใจเรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เตรียมปรับขึ้น ๔๐๐ บาท ในบางอาชีพแทน

05 Jan 2024
43

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน เผย ไม่เห็นด้วยเรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำน้อย เตรียมหาข้อมูลขึ้น ๔๐๐ บาท ในบางอาชีพ บางพื้นที่แทน เรื่องกองทุนประกันสังคม สั่งหาแหล่งลงทุนใหม่แล้ว ต้องมีเป้าดอกผล ๕% เห็นด้วยกับก้าวไกล ค่าคลอดบุตร ๒๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ บาทวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๘.๐๗ น. ที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระแรก วงเงิน ๓,๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาทนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงสภาฯ ทางกระทรวงแรงงานได้งบประมาณมาทั้งหมด ๖.๑ หมื่นล้านบาท โดยขอบคุณสมาชิกที่แนะนำเรื่องดีๆ โดยตนเองจะนำไปหารือข้าราชการในกระทรวงเพื่อปรับใช้ส่วนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่มองว่าขึ้นน้อยเกินไป เป็นเพราะคณะกรรมการไตรภาคียืนยันเรื่องการขึ้นค่าแรงอย่างนั้นถึง ๒ ครั้ง จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ยอมรับตนเองไม่เห็นด้วย แต่เรื่องนี้จะมีการหารือในวันที่ ๑๗ ม.ค. อีกครั้ง โดยตนเองก็จะไปทำการบ้านกับเพื่อนๆ หลายกระทรวงในการหาข้อมูล ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการปรับขึ้นค่าแรง ๔๐๐ บาท ในบางอาชีพ บางพื้นที่ เช่น โรงแรม เพื่อไม่ให้กระทบกับนายจ้างในระดับตำบล ชุมชนส่วนการอัปสกิล รีสกิล กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายถึง ๑ ล้านตำแหน่ง ส่วนการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๑ แสนตำแหน่ง จะมีการฝึกอบรบภาษาต่างประเทศให้กับแรงงาน เช่น ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ มลายู รวมถึงจะพิจารณาเรื่องการส่งแรงงานนวดแผนไทยด้วย เพราะเป็นที่นิยมของต่างชาติขณะที่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ยอมรับว่าผิดหวังที่มีผู้มาใช้สิทธิ์แค่แสนกว่าคน โดยในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีก ๒ ปีข้างหน้า จึงหารือว่าอาจจะไม่ต้องเข้าคูหา แค่สแกนใบหน้าก็สามารถเลือกตั้งในบ้านได้เลยพร้อมยอมรับว่าข้อเสนอะแนะของสมาชิกที่มองว่ากองทุนประกันสังคม จะล้มละลายใน ๓๐ ปีข้างหน้า แต่ในฐานะที่ตนเองเข้ามากำกับดูแลได้สั่งการวางเป้าหมายให้ต้องมีดอกผล ๕% และตนเองเริ่มหากองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ได้ผลดีทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว ว่ามีกองทุนไหนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี แต่มีข้อแม้ต้องนำไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงน้อยได้แค่ ๔๐%ส่วนเรื่องสิทธิ์รักษาพยาบาลตาม ม.๔๐ นั้น ยืนยันว่าสามารถไปรักษาในสิทธิ์บัตรทองได้ โดยหลังจากนั้นประกันสังคมจะดูแลต่อให้ขณะที่ งบกรมสวัสดิการ จำนวน ๕ ล้านบาท เป็นการตั้งไว้เพื่อวันแรงงาน ให้ชาวแรงงานได้จัดกิจกรรม ส่วนอีก ๑ ล้านบาท ยืนยันว่าไม่ได้เจียดไว้ดูงานต่างประเทศ แต่เป็นเพราะสำรองไว้ไปประชุมในการเป็นสมาชิกกับต่างประเทศ โดยตนเองก็ให้เป้าหมายไปว่า การไปสัมมนาแต่ละครั้งมีการขับเคลื่อนด้วยนายพิพัฒน์ ยังกล่าวถึงมาตรการ ๓ ขอ ในระบบประกันสังคม ทั้งขอเลือก ขอคืน ขอกู้ คือนำเงินที่ส่งประกันสังคมมาใช้ก่อน หรือจะเลือกเป็นบำเหน็จ บำนาญ และนำเงินที่ส่งมากู้ได้ทั้งนี้ตนเองเห็นด้วยที่ทางพรรคฝ่ายค้านเสนอเรื่องการส่งเสริมการคลอดบุตร ๒๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ บาท โดยเราจะทำแบบขั้นบันได แน่นอนว่าไม่เกิน ๓ ปี จะไปถึงแน่นอน แต่ขอหารือเพื่อนสมาชิก นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐก่อน ว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นสิ่งดีๆ หรืออยากเปลี่ยนแปลงในสิ่งใดบ้าง โดยตนเองพร้อมยอมรับในสิ่งใหม่ๆ หรือหากใครมีข้อคิดเห็นสามารถส่งมาเป็นจดหมาย หรือมาหาที่กระทรวงได้ ตนเองพร้อมรับฟังเพื่อให้กระทรวงแรงงานพัฒนาในสิ่งที่ดีได้.