Friday, 24 May 2024

"มังกร" ไอเดียบรรเจิด เสนอเปลี่ยนชื่อ เป็น "ก.ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม"

05 Jan 2024
56

“มังกร” สส.เสรีรวมไทย อวย นายกฯ เศรษฐา จัดงบประมาณแบบสมดุลได้ เหมือนรัฐบาลทักษิณ ไอเดียบรรเจิด เปลี่ยนชื่อ ก.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นก.ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมื่อเวลา ๑๔.๐๖ น. ที่รัฐสภา นายมังกร ยนต์ตระกูล สส.เสรีรวมไทย ขอความเป็นธรรม ท่านนายกฯ เศรษฐา ที่เพิ่งบริหารงานเพียงไม่กี่เดือน ถ้าเป็นนักมวยก็เพิ่งขึ้นเวที ส่วนพ.ร.บ.งบประมาณฉบับปี ๖๗ ท่านก็แค่เข้ามาปรับปรุง เท่านั้น เพราะเขาทำกันไว้แล้ว ต้องรอพ.ร.บ.งบฯ ปี ๖๘ เชื่อนายกฯ เศรษฐา จะจัดงบประมาณได้ดีแน่นอน ส่วนตัว เชื่อนายกฯ เศรษฐา จะสามารถทำงบประมาณแบบสมดุลได้ภายในเวลาไม่กี่ปี เหมือนอดีตรัฐบาลนายกฯ ทักษิณ ที่เคยทำได้นายมังกร ยังกล่าวว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ต้องการให้ทุกคน มีค่านิยม ๑. ขยัน ๒. ประหยัด ๓. ซื่อสัตย์ สุจริต ๔. เสียสละ ๕. พึ่งพาตนเอง และ ๖. ร่วมมือกันทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดค่านิยมนี้ในการดำรงชีวิตของคนไทย พระราชบัญญัติงบประมาณปี ๖๗ นี้ ยึดตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งก็ไม่มีทางรู้ได้ว่า จะเกิดสงคราม รัสเซีย-ยูเครน หรืออิสราเอล-ปาเลสไตน์ ท่านนายกฯ ต้องทำแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี จะดีกว่า ขณะเดียวกัน ผมขอเสนอแก้ปัญหา ภัยแล้ง รัฐบาล สามารถให้ อบจ.ซื้อ รถขุดสระน้ำ เพื่อให้มี น้ำกิน น้ำใช้ ตลอดปี แก้ฝุ่น PM ๒.๕ ให้รัฐบาลให้งบ อบจ.ซื้อรถกลบซังข้าวโพด เพื่อไม่ให้เกิดการเผาจากเกษตรกร ส่วนโครงการ “โคแสนล้าน” ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ต้องระวังโรค “ลัมปีสกิน” ไว้ด้วย  เตรียมวัคซีนไว้หรือยังครับขณะเดียวกันขอเสนออยากให้เปลี่ยนชื่อ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปลี่ยนให้เป็น กระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ส่วนกระทรวงวัฒนธรรม เปลี่ยนเป็นกระทรวงกีฬา แทน เนื่องจากท่องเที่ยวและกีฬา มันไปด้วยกันไม่ได้ tt ttต่อมา ๑๔.๑๕ น. นายกาญจน์ ตั้งปอง สส.ตรัง ปชป. ชี้ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ๖๐๐ บาท มีเงื่อนไข แม่เด็ก ต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกินปีละ ๑ แสนบาท ต่อคนต่อปี ทำให้เห็นว่ารัฐบาล ไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา ทั้งที่กฎหมายกำหนดต้องได้ถ้วนหน้า แต่ก็ไม่ได้ ขอเสนอง่ายๆ เด็กเกิดรับทันที ๖๐๐ บาท ไม่มีเงื่อนไข รับตอนไปแจ้งเกิด ครอบครัวไหนไม่ต้องการก็ให้แจ้งรัฐไม่ขอใช้สิทธิ์เท่านั้นเอง