Wednesday, 22 May 2024

"วราวุธ" แจงยิบ งบฯ ปี ๖๗ พม."เงินเด็กแรกเกิด-เบี้ยผู้สูงอายุ" ใช้จ่ายตามจำเป็น

05 Jan 2024
53

“วราวุธ” แจงยิบ งบฯ ปี ๖๗ ยัน กระทรวง พม. ใช้จ่ายตามที่ได้งบประมาณมา ทั้ง “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-เบี้ยผู้สูงอายุ-งบอาหารกลางวันเด็ก-ค่าทำศพผู้สูงอายุ”  วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๒.๕๐ น. ที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระแรก วงเงิน ๓,๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาทนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวชี้แจง กรณี เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดว่า ต้องขอบคุณสมาชิก สส. ที่ให้ความสำคัญเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ความจริง เราเสนอไปอยากได้งบฯ ทั่วหน้า แต่งบประมาณทำได้ ให้ครอบครัวมีรายได้ ต่ำกว่าปีละ ๑ แสนบาท ความจริงอยากได้ทั้ง ๔ ล้านคน แต่สำนักงบประมาณแจ้งมา ได้งบมาประมาณนี้ หากมีโอกาสก็อยากเสนอให้ได้ทั้ง ๔ ล้านคนส่วนงบค่าอาหารกลางวันเด็ก เบื้องต้น กระทรวง พม.ขอเพิ่มงบประมาณตั้งแต่หัวละ ๓-๘ บาท ด้วยกัน ปี ๖๘ ก็ตั้งเป้าหมาย จะของบประมาณเพิ่มมากขึ้นรมว.พม. กล่าวต่อว่า ส่วนกรณี เงินผู้สูงอายุ เบี้ยผู้สูงอายุซึ่งได้ตามขั้นบันได ตั้งแต่ ๖๐๐-๗๐๐-๘๐๐ บาท อยากให้จ่ายจ่ายคนละ ๑ พันบาท หรือ ๓ พันบาท ทั่วหน้าได้หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ตอนนี้ประเทศไทย มีผู้สูงอายุ ๑๓ ล้านคน และจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในอนาคต หากมีการของบประมาณเพิ่มคนละ ๑ พันบาท ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น เกือบ ๓ แสนล้านบาท หากจ่ายคนละ ๓ พันบาท ต้องใช้งบประมาณ ๕ แสนล้านบาทtt tt”กรณี เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ ตอนนี้ตัวเลขที่กระทรวง พม.ส่งยังสำนักงบประมาณ และที่ส่งกลับมา ตัวเลขที่ได้ ไม่ตรงกัน เสนอไปมาก แต่สำนักงบฯให้กลับมาน้อย หัวใจ จึงต้องแบ่งงบประมาณจ่ายให้กับผู้เสียชีวิตปีที่แล้วก่อน แล้วเมื่อไได้งบประมาณเพิ่มจึงนำมาจ่ายให้กับปีนี้” รัฐมนตรีว่าการพม.กล่าว…นายวราวุธ ระบุต่อว่า ขณะกรณี เงินสนับสนุน กลุ่มเปราะบาง ภารกิจ พม.ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์ เพราะคนกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางถือเป็นผู้มีศักยภาพ เราจะมีการเซ็นเอ็มโอยูกับสถานศึกษาให้มาอัปสกิล ทั่งประเทศให้ทุกคนมีอาชีพ มีรายได้ ดูแลตัวเองได้ส่วนคำถาม การเคหะแห่งชาติ มีบ้านที่อยู่ ค่าเช่าต่ำกว่า ๓ พันบาทหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวต่อว่า มีนะครับ เรามีบ้าน ผู้ที่ต้องการให้เช่า เริ่มตั้งแต่ราคา ๑,๒๐๐ บาทขึ้นไป แม้ในบริเวณที่ดินที่มีราคาแพง เราก็มีให้บริหารพี่น้องประชาชน ขณะที่มีข้อสงสัยว่าในส่วนการเคหะแห่งชาติ มีกำไร ๗ พันล้านบาท ผมก็เข้าไปตรวจดู เป็นกำไร ๗ พันล้านบาทจริง แต่มันเป็นกำไรทางบัญชี ตัวเงินจริงการเคหะฯ ยังขาดทุนอยู่มากครับ