Thursday, 23 May 2024

สาธารณสุขชงร่างวาระชาติ “ปั๊มลูก” เข้า ครม. เร่งขับเคลื่อน

05 Jan 2024
76

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า นโยบายส่งเสริมการเกิดนั้น หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม๒๕๖๖ ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดข้อเสนอร่างวาระแห่งชาติ เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการพัฒนาประชากรอย่างมีคุณภาพ โดยอธิบดีกรมอนามัยได้ลงนามวันที่ ๒๖ ธันวาคม๒๕๖๖ และส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจทาน ซึ่งหาก คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบประกาศเป็นวาระแห่งชาติก็จะเริ่มขับเคลื่อน เพราะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาช่วยกัน อธิบดีกรมอนามัยก็ได้เร่งรัดให้ทัน ๑๐๐ วัน สาระสำคัญจะดูแลเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ดูแลพ่อแม่ ลูกในท้อง ขณะคลอด ขณะเลี้ยงลูก เขียนไว้หมด เป็นหลักประกันเพื่อไม่ให้เกิดความกังวลในมิติด้านเศรษฐกิจ เชิงสังคม หรืออันตรายต่างๆที่จะทำให้คนไม่มั่นใจที่จะมีลูก เพื่อให้คนมั่นใจขึ้น ส่วนการขยายวันลาคลอด ๓ เดือนที่มองว่าน้อยเกินไปในการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร จะขยับขยายมากกว่านี้หรือไม่นั้น เราเสนอในหลักการ ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปออกแนวทางรองรับ.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่