Friday, 24 May 2024

"สุรพงษ์" โต้ "สุณัฐชา" ยัน รัฐบาลขับเคลื่อนขนส่งทางราง จัดงบฯ กระจายตัว

05 Jan 2024
40

สุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม โต้ “สุณัฐชา” สส.ปชป. ยัน รัฐบาลเศรษฐาขับเคลื่อนขนส่งทางราง ๘ โครงการ รวมในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำพูดนายกฯ ลั่น จัดสรรงบ ๖๗ กระจายตัว ไร้การกระจุกวันที่ ๕ ม.ค. ๒๖๖๗ เมื่อเวลา ๑๘.๔๒ น. ที่รัฐสภา ในการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม ต้องขอขอบคุณ น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สอบถามเรื่องการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ยืนยันรัฐบาลเศรษฐามีการอนุมัติ ๗ โครงการ และมีโครงการที่ ๘ หาดใหญ่ ไป สุไหงโกลก นราธิวาส โดยใช้งบประมาณกว่า ๒ แสนล้านบาท ทั้งนี้มีการฉายคลิปการทำงานขับเคลื่อนนโยบายการขนส่งมวลชนทางราง ทั้งรถไฟฟ้าใน กทม. รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง อีกด้วยรมช.คมนาคม กล่าวต่อว่า อันนี้คือภาพรวมในการพัฒนาเป็นการยืนยันคำพูดนายกฯ การจัดสรรงบประมาณมีการกระจายตัวไม่มีการกระจุก ภาพรวมจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดจะถูกนำเสนอเข้า คณะรัฐมนตรีในปี ๒๕๖๗ ส่วนปี ๖๘ ของบประมาณเพื่อการเวนคืนที่ดิน แล้วเสร็จปี ๒๕๗๐ ส่วนโครงการที่ ๘ เป็นพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกละเลยมานาน นายกฯ มีดำริให้ไปออกแบบทางรถไฟด้วย รัฐบาลขอใช้เวทีนี้ว่า ระบบรางของเราได้รับการพัฒนา ตอนนี้ “กรุงเทพฯ-ชุมพร”-“กรุงเทพฯ-หัวหิน” เสร็จสมบูรณ์แล้ว.