Thursday, 23 May 2024

"สุริยะ" ยันให้ความสำคัญความปลอดภัย ไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

05 Jan 2024
55

“สุริยะ” รัฐมนตรีว่าการคมนาคม ขอบคุณ สส.ร่วมอภิปรายอย่างใส่ใจ ยืนยันให้ความสำคัญความปลอดภัย และความสะดวกประชาชน ลั่น แม้ผู้เสียชีวิตช่วยปีใหม่ลดลง แต่ก็ไม่อยากให้สูญเสียแม้แต่คนเดียว วอนผู้ขับขี่ระมัดระวังเมื่อเวลา ๑๘.๓๓ น. วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยขอบคุณสมาชิกที่ใส่ใจภารกิจของกระทรวง มีข้อแนะนำและสอบถาม ขอชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องว่า ในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้ความสำคัญ ให้นโยบายไปตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่ง แต่อุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่ สะสมมาตั้งแต่อดีต โครงสร้างพื้นฐานถนน ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ แม้จะเป็นเรื่องยากแต่ ก.คมนามคม มีความพยายาม และมีแผนจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งป้องกันและแก้ไข ตั้งแต่มารับตำแหน่งได้กำชับติดตามแผนป้องกัน และปฏิบัติการของทุกหน่วยเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้ ปีใหม่ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ทุ่มเทสรรพกำลัง รวมถึงประสานกับหน่วยงานนอกกระทรวงเต็มที่ ตั้งเป้าลดความสูญเสียอุบัติเหตุช่วงปีใหม่อย่างจริงจัง ตัวเลขผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญบนถนนทุกเส้นที่ ก.คมนาคม รับผิดชอบ เป็นผลจากความใส่ใจ และจะทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาการทำหน้าที่ แม้ตัวเลขจะลดลงมาก แต่ผู้เสียชีวิตแม้แต่ ๑ คนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะทุกชีวิตมีค่า แต่มีปัจจัยและมิติที่เกี่ยวของหลากหลาย จำเป็นต้องได้รับความมือทุกภาคส่วน สถิติพบว่าสาเหตุหลักเกิดจากการขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ฝ่าฝืนกฎจราจร เป็นต้น วิงวอนขอความร่วมมือประชาชนขับขี่ด้วยความปลอดภัย โดยเฉพาะรถจักรยายนต์ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายมิตินายสุริยะ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงคมนาคม ดำเนินการในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ไม่เคยปล่อยปละละเลยเรื่องความปลอดภัยทางถนน มีแต่จะเน้นเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกของประชาชน ขอยืนยันว่าตลอดเวลาที่รับผิดชอบบริหารงานในกระทรวงนี้จะเน้นย้ำตามนโยบายที่เคยให้ไว้ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนทุกมิติ ถนน ราง น้ำ อากาศ โดยจะใช้ความพยายามบริหารทุกทรัพยากรภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้ภารกิจเกิดผลสำเร็จตามนโยบายให้เป็นรูปธรรม และจบการชี้แจงในเวลา ๑๘.๔๒ น.