Wednesday, 22 May 2024

อบจ.สกลนคร นำร่องทำคู่มือท่องเที่ยวศึกษายลวัฒนธรรม

05 Jan 2024
50

“สกลนคร” เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน ยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและหลากหลายในด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอีกทั้งเป็นจังหวัดศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์กลางทางการศึกษา อันเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษาขนาดใหญ่ ในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร)ดังนั้น ตั้งแต่ช่วงเทศกาลรับปีใหม่ ๒๕๖๗ ตลอดไปทั้งปี ด็อกเตอร์ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร และนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย จึงได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาเยี่ยมยล สกลนคร ดินแดนที่ได้ชื่อ “เมือง ๓ ธรรม” ได้แก่ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมtt ttดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร และนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย.หรือเรียกกันอีกชื่อว่า “เมืองหนองหารหลวง” เพราะมีทะเลสาบหนองหารอันกว้างใหญ่ไพศาล มีเนื้อที่ ๗๗,๐๑๖ ไร่ หรือ ๑๒๕.๒ ตำรวจกม. ใหญ่เป็นอันดับ ๒ รองจากบึงบอระเพ็ดทั้งนี้ อบจ.สกลนคร ได้รวบรวมสถานที่ศึกษาดูงาน และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเอาไว้ เพื่อเป็นข้อมูลและคู่มือให้แก่ผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ และเปิดประสบการณ์กับ “เมือง ๓ ธรรม”แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ อาทิ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม วัดถ้ำผาแด่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน อ.เมือง โดดเด่นด้วยรูปปั้นองค์พญานาคขนาดใหญ่ และ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน อ.ส่องดาวtt ttพิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ภายในวัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้น มีตู้กระจกบรรจุอัฐิและเครื่องบริขาร.ส่วน แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อาทิ เขื่อนน้ำพุง อ.ภูพาน เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน อุทยานแห่งชาติภูพาน, อุทยานแห่งชาติภูผายล, อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก  มีความอุดมสมบูรณ์และมีธรรมชาติที่สวยงาม อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ และ โครงการหลวงดอยคำ เป็นสถานที่ตอบโจทย์สำหรับสายชิล ชมวิวสวยของสายน้ำและขุนเขาขณะที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ ปราสาทขอมบ้านพันนา  อ.สว่างแดนดิน เป็น โบราณสถานที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ พญาเต่างอย อ.เต่างอย ถูกสร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ประจำอำเภอ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านนับถือ มีความเชื่อกันว่าถ้าได้สักการะบูชาจะเกิดโชคลาภและอายุยืนยาว และ บ้านเชียงเครือ อ.เมือง มีจุดเด่นเคยเป็นชุมชนปั้นภาชนะเครื่องปั้นดินเผามีชื่อเสียงtt ttวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตั้งอยู่ที่ริมหนองหาร ถนนเจริญเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร จะมีงานนมัสการพระธาตุประจำปี เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑๑ ค่ำ ถึง ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ ภายในพระวิหารประดิษฐานหลวงพ่อ พระแสนองค์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร ท่องเที่ยวได้ตามคู่มือที่ อบจ.สกลนคร จัดทำ.นอกจากนี้ ยังมี เส้นทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โคขุนโพนยางคำ อ.เมือง ไวน์หมากเม้า อ.ภูพาน ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย และ อโรคยาศาลบ้านคำประมง อ.พรรณานิคม เป็นสถานอภิบาลพักฟื้นผู้ป่วยด้วยสมุนไพรตามธรรมชาติรวมถึงมี พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม ป้าไท้ อ.โคกศรีสุพรรณ ต้นกำเนิดผ้าไหมย้อมครามที่แรกในไทย ศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ แหล่งผลิตศิลปหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้ และการทอผ้าไหม หาดสวนหิน อ.วาริชภูมิtt ttโค้งปิ้งงู ถนนลักษณะคดเคี้ยวคล้ายงูเลื้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังคนไปเที่ยวและเก็บภาพความประทับใจ.สำหรับ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ มี พิพิธภัณฑ์ไทโส้ อ.กุสุมาลย์ รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนเครื่องประดับของคนในอดีต และ  ชุมชนท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร เป็นชุมชนคริสต์เก่าแก่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ชมบ้านเรือนและตึกโบราณสไตล์โคโรเนียลแบบฝรั่งเศสสวยงามแปลกตา“ยังมีอีกหลากหลายกล่าวมาไม่หมด ล้วนแต่สวยงามไม่แพ้จังหวัดอื่น ดังนั้น ขอเชิญชวนให้มาเยี่ยมยลสกลนคร หากต้องการทราบข้อมูล สามารถโทร.มาขอรับเอกสารได้ที่ อบจ.สกลนคร โทร. ๐-๔๒๗๑-๗๐๙๘ เรามีหนังสือและคู่มือ แจกจ่ายไว้บริการนักท่องเที่ยวตลอด” ด็อกเตอร์ชูพงศ์ กล่าวtt ttวัดถ้ำผาแด่น บนเทือกเขาภูพาน ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร โดดเด่นด้วยรูปปั้นองค์พญานาคขนาดใหญ่.ด็อกเตอร์ชูพงศ์ ถือโอกาสกล่าวอวยพรในวารศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ชาวสกลนครและคนไทยทั่วประเทศ ตลอดจนครอบครัว จงประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการสุขกาย สบายใจ ปลอดภัยไร้โรคา ตลอดปี ๒๕๖๗วัฒนะ แก้วก่าอ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่