Sunday, 19 May 2024

“อัครเดช” ขอรัฐเพิ่มงบจัดการกากอุตสาหกรรม “วรภพ” ซัด จัดงบกระจายอำนาจถอยหลัง

05 Jan 2024
46

“อัครเดช” ขอรัฐบาลเพิ่มงบจัดการกากอุตสาหกรรม หลังไม่พบว่ามีงบในส่วนนี้ โว ๒ รัฐมนตรีรวมไทยสร้างชาติ ผลงานเด่นชัด “วรภพ” สส.ก้าวไกล ซัด “รัฐบาลเศรษฐา” จัดงบกระจายอำนาจแบบถอยหลังเมื่อเวลา ๒๓.๐๘ น. วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของกระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม มีรัฐมนตรีทั้ง ๒ คน จากพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยได้รับงบเพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๗ เชื่อว่าความมุ่งมั่น ความสามารถ ความตั้งใจที่จะทำเพื่อประชาชน จะทำให้มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรับทราบนายอัครเดช กล่าวต่อไปว่า อยากให้ผู้ที่ใช้วาทกรรมโจมตีกระทรวงพลังงาน ยกเลิกได้แล้ว เพราะผลงานที่ผ่านมาเพียง ๓ เดือน ของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ก็เป็นที่ชื่นชมของประชาชนในการลดราคาพลังงาน พี่น้องประชาชนฝากขอบคุณที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง และจากนี้จะได้เห็นผลงานอีกมากในระยะกลางและระยะยาว tt ttขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรม น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหากากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ข้อร้องเรียนประชาชนมีเยอะมาก และหลายพื้นที่เข้าขั้นวิกฤติ และยังมีภารกิจอื่นๆ อีกมาก อาทิ รถ EV อาหารฮาลาล เป็นต้น แต่ทั้งนี้ กลับพบว่าไม่มีเงินงบประมาณในการดำเนินการกับกากอุตสาหกรรม ในขั้นตอนของการแปรญัตติวาระ ๒ อยากให้งบประมาณที่ถูกปรับลด นำมาให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไปจัดการปัญหาเหล่านี้ รวมถึงต้องเร่งแก้กฎหมายเพิ่มโทษผู้ที่ทำผิดกฎหมาย ก่อนทิ้งท้ายว่า ในฐานะ สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ขอสนับสนุนร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗ tt ttต่อมาเวลา ๒๓.๒๔ น. เป็นการอภิปรายของ นายวรภพ วิริยะโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โดยกล่าวว่า เป็นการจัดงบกระจายอำนาจแบบถอยหลัง ซึ่งงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ ของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบว่าน้อยลงจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขัดกับที่เคยประกาศหาเสียงว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น สัดส่วนรายได้ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ สส.ในสภา มักจะอภิปรายมาตลอด แต่รัฐบาลนี้ก็ยังจัดทำงบประมาณแบบถอยหลัง รัฐบาลควรจัดสรรชดเชยภาษีที่ดินคืนชดเชยให้ท้องถิ่นโดยเร็ว จะคืนให้หรือไม่ขอให้รัฐบาลชี้แจงให้ชัดtt ttในส่วนของงบภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก็ไม่ได้รับการจัดสรรเงินเดือนบุคลากรที่บรรจุใหม่ตามกรอบอัตราที่กำหนดไว้ และยังขัดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงงบจังหวัด แต่นำมารวมเป็นงบท้องถิ่น ทั้งที่ควรให้ อบจ. เห็นชอบงบแทน ซ้ำยังต้องวิ่งเต้นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหมือนเดิม ไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีจะตามทันหรือไม่ แต่พวกเราจะขอติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแน่นอน พร้อมขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับปรุงงบประมาณ และฝากรัฐบาลชุดใหม่เร่งถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายให้เรียบร้อยเสียที รวมถึงเพิ่มบทบาทให้ท้องถิ่นมากขึ้น ใส่ส่วนกลางทำในภาพใหญ่แทน หวังว่าปีต่อไปจะจัดทำงบประมาณได้ดีขึ้นกว่าปี ๒๕๖๗