Wednesday, 22 May 2024

เช้านี้ค่าฝุ่น PM ๒.๕ มีแนวโน้มลดลง แต่ยังเกินมาตรฐาน ๘ พื้นที่

05 Jan 2024
63

เช็กค่าฝุ่น PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดมีแนวโน้มลดลง แต่ยังพบเกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๘ พื้นที่ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัดฝุ่น PM ๒.๕ เวลา ๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น. ตรวจวัดได้ ๒๐.๘-๔๔.๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม), ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร ๓๑.๗ มคก./ลบ.ม. โดยค่า PM ๒.๕  มีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงเกินมาตรฐานในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน ๑๐ พื้นที่ ทั้งนี้ ณ เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ ได้ในช่วง ๒๐.๘-๔๓.๓ มคก./ลบ.ม. โดยมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน ๓๗.๕ มคก./ลบ.ม.) จำนวน ๘ พื้นที่ คือ ๑. เขตหนองแขม๒. เขตทวีวัฒนา๓. เขตประเวศ๔. เขตบางพลัด๕. เขตลาดกระบัง๖. สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา๗. เขตคลองสามวา๘. เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายข้อแนะนำสุขภาพ : คุณภาพอากาศระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM ๒.๕ ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรม หรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตาประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM ๒.๕ ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรม หรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์.ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร