พม.เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อ SMS หลอกเช็กอิน รับเงินครอบครัวละ ๓ หมื่น

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัด พม. แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ยันข่าวปลอมจาก SMS หลอกเช็กอิน รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ ๓ หมื่นบาทวันที่ ๙ ม.ค. ๖๗ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวว่า ตามที่มีการส่งข้อความ SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือระบุว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยบุคคลทั่วไปร่วมกดเช็กอินทุกวันใน APP กระทรวง พม. รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ ๓๐,๐๐๐ บาทนั้นเป็นข่าวปลอม โดยเป็นการแอบอ้างของมิจฉาชีพ เนื่องจากกระทรวง พม. ไม่มีการส่งข้อความ SMS ในลักษณะดังกล่าวไปยังประชาชน ขอเตือนภัยประชาชนทุกคนอย่าหลงเชื่อ และอย่ากดทำตามที่ SMS แจ้งอย่างเด็ดขาดtt ttนายอนุกูล กล่าวว่า หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอรับเงินสงเคราะห์ต่างๆ ของกระทรวง พม. สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) หรือ HuSEC ของกระทรวง พม. ผ่านฮอตไลน์ ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ.