นายกฯ เตรียมเยือนศรีลังกา เป็นแขกเกียรติยศร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราช

“นายกฯ เศรษฐา” เตรียมบินเยือนศรีลังกา ๓-๔ กุมภาพันธ์นี้ ตามคำเชิญประธานาธิบดี เพื่อเป็นแขกเกียรติยศในโอกาสวันประกาศเอกราช ครั้งที่ ๗๖ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามคำเชิญของ นายรานิล วิกรมสิงเห (H.E. Mr.Ranil Wickremesinghe) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อเป็นแขกเกียรติยศในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ครั้งที่ ๗๖ และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา (Thailand – Sri Lanka Free Trade Agreement)โฆษกรัฐบาล เผยต่อไปว่า ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการสำคัญในการพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีศรีลังกา และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา รวมถึงจะเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ครั้งที่ ๗๖ ในฐานะแขกเกียรติยศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของศรีลังกา และร่วมกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “สำรวจช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าการลงทุนสู่ศรีลังกา” ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ศรีลังกา และสภาหอการค้าซีลอน เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันภายหลังการลงนามความตกลงการค้าเสรีทั้งนี้ ไทยและศรีลังกามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา โดยการเยือนในครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับศรีลังกาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะลงนามในความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังการ่วมกัน ถือเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับที่ ๑๕ ของไทย และเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรก ที่ลงนามในรัฐบาลของ นายเศรษฐา.