อย.แนะเลือกอาหารปลอดภัยรับตรุษจีน

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงการเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่า กรณีอาหารสด ประเภทเนื้อหมู เป็ด ไก่ ต้องมีสภาพสดใหม่ปกติ เนื้อแน่น มีสี กลิ่นสม่ำเสมอตามธรรมชาติ ไม่มีจ้ำเลือด ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ซึ่ง อย.ไม่อนุญาตให้ใช้สีในเนื้อสัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะไก่ต้มที่นิยมนำไปเซ่นไหว้ กรณีเป็นขนมต่างๆที่จะนำมาเซ่นไหว้ อาทิ ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ควรเลือกขนมที่สีไม่ฉูดฉาด มีสีกลิ่นรสปกติ บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่สะอาดและไม่มีสี ออกมาปนเปื้อนกับอาหารกรณีเป็นอาหารกระป๋องควรเลือกซื้อกระป๋องสภาพดี ไม่บุบ บวม หรือเป็นสนิม ฉลากแสดงรายละเอียด ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือผู้นำเข้าและประเทศผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญ วันเดือนและปีที่ผลิตและหมดอายุ และกรณีเป็นผักและผลไม้ ควรเลือกซื้อที่สด สะอาด และควรล้างทำความสะอาดก่อนนำมาบริโภค ด้วยผงฟู หรือเบกกิ้งโซดา ½ ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ ๑๐ ลิตร แช่ ทิ้งไว้ประมาณ ๑๕ นาที แล้วล้างน้ำ หรือล้างด้วยน้ำส้ม สายชู ๑ ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ ๔ ลิตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ ๑๕ นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อลดสารตกค้าง.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่