“ปานปรีย์” เยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ เตรียมหารือ “แอนโทนี บลิงเคน”

“สีหศักดิ์” เผย “ปานปรีย์” เยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ เตรียมหารือ “แอนโทนี บลิงเคน” ๑๒ ก.พ. นี้ มุ่งส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน ความมั่นคง-โครงสร้างพื้นฐาน มองสู่อนาคต อเมริกาสนใจ “โครงการแลนด์บริดจ์”tt ttนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กรุงวอชิงตันดีซี ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗ ตามคำเชิญของ นายแอนโทนี เจ. บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่มีมาอย่างยาวนาน และมองไปสู่อนาคต เพราะไทยและสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยประเด็นหลักที่จะหารือกับ นายแอนโทนี เจ. บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ อาทิ ด้านความมั่นคง เรื่องการฝึกซ้อมรบร่วมคอบร้าโกลด์ และไม่ใช่เฉพาะไทยกับสหรัฐฯ เพราะการฝึกซ้อมรบนี้ยังเปิดให้หลายประเทศในภูมิภาคเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งเรื่องความมั่นคงมีการหารือในระดับนโยบายและจะยกระดับต่อไป ทั้งนี้ การพูดคุยไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์สองฝ่ายเพียงอย่างเดียว ยังมีความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาค และประเด็นที่ต้องคุยกันต่อไปคือเรื่องของเมียนมา ที่สหรัฐฯ สนใจบทบาทของไทยที่เพิ่มความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกับเมียนมาตามแนวชายแดน ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมา อาเซียน และประชาคมโลกtt ttนายสีหศักดิ์ กล่าวอีกว่า เรื่องสำคัญคือประเด็นด้านภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ที่สหรัฐฯ พยายามผลักดันกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ที่มีการเจรจาหลายรอบและประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งจะต้องหารือกันว่าจะกระชับความร่วมมือในการผลักดันกรอบ IPEF ให้มีความคืบหน้าอย่างไรส่วนความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประเทศไทยมีโครงการแลนด์บริดจ์ นั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า สหรัฐฯ มีความสนใจและอยากมีบทบาทที่ต้องการสร้างความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค ซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์มีความสำคัญในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และประเทศไทยมีความจริงจังในการดำเนินโครงการนี้tt ttเมื่อถามว่า เป็นผลสืบเนื่องกันหรือไม่ ภายหลังจากที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา และได้มีโอกาสพูดคุยถึงโครงการแลนด์บริดจ์ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ถือเป็นผลสืบเนื่องกัน เพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกามีความสนใจในโครงการแลนด์บริดจ์ โดยมองเห็นว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาค ไม่ใช่เพียงการส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลาง แต่ยังเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ที่ผ่านมาบทบาทของสหรัฐฯ เน้นไปที่เรื่องการเมือง ความมั่นคง แต่ระยะหลังเน้นผลักดันกรอบความร่วมมือ เน้นเศรษฐกิจในอินโดแปซิฟิก นอกจาก IPEF ความเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจก็พยายามผลักดันเช่นเดียวกัน“เราไม่อยากพูดถึงการแข่งขัน ความขัดแย้งในภูมิภาคต้องการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สิ่งที่เรายินดีอย่างหนึ่งก็คือสหรัฐฯ หันมาเน้นเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น ต่อการดำเนินนโยบายอินโดแปซิฟิกต่อกัน” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวtt ttนายสีหศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ นายปานปรีย์ มีกำหนดจะพบกับ นายบลิงเคน และยังจะหารือกับวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ อีก ๒ ท่าน คือ นายคริส แวน ฮอลเลน ประธานอนุกรรมการว่าด้วยเอเชียตะวันออก แปซิฟิก และนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างประเทศ คณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศวุฒิสภา และ แทมมี ดักเวิร์ธ วุฒิสภาหญิงเชื้อสายไทย ซึ่งเป็นมิตรที่ดีของไทย เพราะในสหรัฐฯ บทบาทของรัฐสภามีความสำคัญ ดังนั้นทุกประเทศต้องสร้างมิตรในรัฐสภา ขณะเดียวกันยังจะมีการประชุมกับทีมไทยแลนด์ในกรุงวอชิงตัน เพื่อให้อัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์แต่ละด้านอีกด้วย