เตือนภัยเยลลี่ "เคียวโฮ" ไม่ผ่าน อย.

15 ก.พ. 2024
44

ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย.ตรวจพบขนมเลียนแบบเยลลี่องุ่นที่จำหน่ายในญี่ปุ่น เกาหลี เรียกกันทั่วไปว่าเยลลี่องุ่นเคียวโฮ ซึ่งไม่มีฉลาก และเลข อย. พบมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และวางขายใกล้โรงเรียน จึงขอเตือนว่าไม่ควรซื้อมารับประทาน เนื่องจาก ๑.อาจลักลอบนำเข้า ไม่มีฉลาก ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร เสี่ยงได้รับสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สี วัตถุกันเสีย วัตถุแต่งกลิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินปริมาณที่กำหนด ๒.ใช้ถุงมือยาง หรือภาชนะที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร เสี่ยงการปนเปื้อนสารเคลือบสู่อาหาร และ ๓.อันตรายต่อเด็กเล็กอาจติดคอจากเศษของบรรจุภัณฑ์ที่หลุดติดอยู่กับเยลลี่ หรือขนาดของเยลลี่ที่ไม่ได้มาตรฐานรองเลขาฯ อย.กล่าวต่อว่า กรณีการบรรจุอาหารในถุงมือยาง หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายสถานที่ต่างๆ ไม่มีฉลาก มีโทษปรับไม่เกิน ๓ หมื่นบาท ทั้งนี้ อย.ได้แจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เฝ้าระวังการจำหน่ายเยลลี่องุ่นเคียวโฮแล้ว.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่