“นฤมล” หารือ ทูตเกาหลีใต้ ยกระดับความสัมพันธ์การค้าและการลงทุน

16 ก.พ. 2024
59

“นฤมล” ผู้แทนการค้าไทย หารือ ทูตเกาหลีใต้ ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนร่วมกัน เผย บ.ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสนใจขยายฐานในไทย วันที่ ๑๖ ก.พ. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย ต้อนรับ นายปาร์ค ยง-มิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมกับหารือแนวทางการยกระดับ และขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนร่วมกันโดย นายปาร์ค กล่าวว่า ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทยและเกาหลีใต้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีโอกาสที่จะพัฒนามากขึ้นทางด้านการค้าและการลงทุน สถานทูตเกาหลีใต้จะพยายามทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ระหว่างเกาหลีใต้และประเทศไทยออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ KIA Motor และบริษัท Hyundai Motor สนใจขยายฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย (Electric Vehicle) รวมถึงธนาคารดิจิทัล KAKAO Bank ที่สนใจเข้ามาลงทุนร่วมกับไทย ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้พร้อมให้การสนับสนุน นอกจากนี้ Korea Creative Content Agency กำลังดำเนินการจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในธุรกิจสร้างสรรค์ สำหรับภาคการท่องเที่ยว นายปาร์ค กล่าวว่า ปี ๒๕๖๖ มีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาไทยมากเป็นอันดับ ๓ จำนวน ๑,๖๖๐,๐๔๒ คน นับเป็นกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวเลขนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ โดยหวังว่าปี ๒๕๖๗ นี้จะมีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้มากขึ้นทางด้านผู้แทนการค้าไทย กล่าวยืนยันว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก ซึ่งเกาหลีใต้ จัดอยู่ใน “๑๐ ประเทศเป้าหมายสำคัญสำหรับการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก” ที่ไทยจะส่งเสริมการค้า-การลงทุน ในปี ๒๕๖๖ เกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในไทยรวมมูลค่า ๓๘,๔๑๘ ล้านบาท นับเป็นอันดับที่ ๗ เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลงทุนในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากอุตสากรรมยานยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า รัฐบาลยังสนับสนุนอุตสหกรรมอื่นที่ไทยเชื่อว่าเกาหลีใต้จะให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มเติม เช่น อุตสาหกรรม BCG อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรม ๔IR (๔th Industrial Revolution) รวมตลอดถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่นำไปสู่ soft powerนอกจากนี้ ผู้แทนการค้าไทย ยังได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือสาขาวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านการวิจัยและพัฒนาการดำเนินโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ไทยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน“ความคืบหน้าด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ที่สำคัญ คือ การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement: EPA) ระหว่าง ไทย-เกาหลีใต้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนจะได้รับการยกระดับ และสร้างประโยชน์ร่วมระหว่างไทยและเกาหลีใต้ต่อไป” ผู้แทนการค้า ย้ำ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“เศรษฐา” ต้อนรับนายกฯ นิวซีแลนด์ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ หารือยกระดับสัมพันธ์
“เศรษฐา” เผย เตรียมหารือ นายกฯ นิวซีแลนด์พรุ่งนี้ เพิ่มเที่ยวบินตรง – มูลค่าสินค้า
“เศรษฐา” เตรียมหารือนายกฯ นิวซีแลนด์ เยือนไทยในฐานะแขกรัฐบาล สานต่อความร่วมมือ
Settha prepares to discuss New Zealand Prime Minister’s visit to Thailand as a government guest. Continue cooperation “เศรษฐา” เตรียมหารือนายกฯ นิวซีแลนด์ เยือนไทยในฐานะแขกรัฐบาล สานต่อความร่วมมือ
เปิดวิสัยทัศน์ อย.ยกระดับประสิทธิภาพด่านอาหารและยาคุ้มครองผู้บริโภค
รัฐบาลจีนปลื้มทริปเยือนเกาหลีเหนือ กระชับความสัมพันธ์