นายกฯ สั่ง พม. เร่งดันกฎหมายรับรองเพศสภาพเข้าสภา-ฟรีวีซ่าคาซัคสถานอีก ๖ เดือน

“เศรษฐา” สั่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งดันกฎหมายรับรองเพศสภาพเข้าสภา พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานเกี่ยวข้องส่งเสริมความเท่าเทียม ให้เกียรติทุกกลุ่ม พร้อมเผย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายวีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวคาซัคสถานอีก ๖ เดือน หลังจับจ่ายดีวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ศึกษารายละเอียดการใช้ถ้อยคำเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเท่าเทียม ความหลากหลายทางเพศ รวมถึงเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกียรติและศักดิ์ศรีคนทุกกลุ่ม ไม่ให้เป็นการลดทอนคุณค่าขอเพศสภาพและสถานะ เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย เรื่องคำพูดหรือการด้อยค่าเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น และในเรื่องนี้อยากให้วิปรัฐบาลไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติรับรองเพศสภาพ ที่จะเสนอต่อสภา โดยขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร่งเสนอร่างกฎหมายต่อ คณะรัฐมนตรีและสภา นายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีมีมติขยายยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวคาซัคสถานไปอีก ๖ เดือน ไปจนถึงวันที่ ๓๑ ส.ค. เพราะถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้ามาแล้วจับจ่ายที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย