สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ปฏิเสธการจดทะเบียนคำว่า GPT ของ OpenAI

21 ก.พ. 2024
55

สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ปฏิเสธคำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า GPT ของโอเพนเอไอ ให้เหตุผลเป็นคำที่กว้างเกินไปโอเพนเอไอ ผู้พัฒนาแชตบอตชื่อดังอย่าง ChatGPT ได้ยื่นคำร้องไปยังสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา เพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า GPT แต่ได้รับการปฏิเสธในเวลาต่อมาสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ให้เหตุผลว่า GPT เป็นคำที่กว้างเกินไปสำหรับการเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง โอเพนเอไอ พยายามโต้แย้งว่า GPT ของพวกเขาเป็นคำที่ผู้คนสามารถเข้าใจตรงกันว่าเป็นคำที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ของโอเพนเอไอ โดยเฉพาะโอเพนเอไอได้เป็นผู้ที่ทำให้คำว่า GPT ซึ่งย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer เป็นที่รู้จักในวงกว้างสำนักงานสิทธิบัตรฯ เขียนบันทึกถึงการตัดสินใจครั้งนี้เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาว่า มันไม่สำคัญว่าผู้บริโภคจะตีความหรือเข้าใจว่า GPT หมายถึงอะไร แต่เป็นเพราะว่า GPT เป็นคำกล่าวถึงซอฟต์แวร์ทั่วไป ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ของโอเพนเอไอสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ นับตั้งแต่โอเพนเอไอเปิดตัว ChatGPT ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ หลังจากนั้นได้มีผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่ตั้งชื่อห้อยท้ายคำว่า GPT เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ดี ในประเด็นนี้โอเพนเอไอสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องหมายการค้าของคำว่า GPT ที่มา: The Verge