Tuesday, 25 June 2024

แพทย์ฝึกหัดเกาหลีใต้ ๑,๖๐๐ คน หยุดงานประท้วงแผนเพิ่ม นศ.แพทย์

21 Feb 2024
66

แพทย์ฝึกหัดมากกว่า ๑,๖๐๐ คนในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ ประท้วงหยุดงานเพื่อคัดค้านแผนของรัฐบาลที่จะรับนักศึกษาแพทย์เข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์มากขึ้นแพทย์ฝึกหัดมากกว่า ๑,๖๐๐ คนในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ ประท้วงหยุดงานวันนี้ (๒๐ ก.พ.) เพื่อประท้วงแผนของรัฐบาลที่จะรับนักเรียนแพทย์เข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์มากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลว่าการผ่าตัดและการรักษาผู้ป่วยจะล่าช้ารัฐบาลต้องการเพิ่มการรับเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์อีก ๒,๐๐๐ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เทียบกับตัวเลขประจำปีปัจจุบันที่ประมาณ ๓,๐๐๐ คน และจะเพิ่มการรับเข้าเรียนในท้ายที่สุดอีก ๑๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๗๘กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ กล่าวว่า แพทย์และผู้ฝึกงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ประมาณ ๖,๔๐๐ คน จากทั้งหมด ๑๓,๐๐๐ คน ยื่นใบลาออกเพื่อเป็นการประท้วง และในจำนวนนี้ประมาณ ๑,๖๓๐ คน ได้ออกจากงานก่อนเวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันจันทร์ ตามเวลาท้องถิ่นการหยุดงานประท้วงครั้งนี้ดำเนินการโดยกลุ่มแพทย์ฝึกหัด ๒,๗๐๐ คน ซึ่งคิดเป็น ๑ ใน ๓ ของแพทย์ประจำการในโรงพยาบาลชั้นนำ ๕ แห่งของประเทศ และเป็นแกนหลักในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังเกิดความกังวลว่าอาจนำไปสู่การประท้วงในวงกว้างขึ้นในวงการสาธารณสุข โดยการประท้วงได้รับการรับรองจากกลุ่มตัวแทนชั้นนำ ได้แก่ สมาคมแพทย์ประจำบ้านแห่งเกาหลี และสมาคมแพทย์ฝึกหัดแห่งเกาหลีการประท้วงในวงการแพทย์ของเกาหลีใต้ยังคงดำเนินต่อไป แม้รัฐบาลจะออกคำสั่งให้แพทย์ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ระบุว่า กำลังแก้ไขตารางการผ่าตัดและการนัดหมายของผู้ป่วย ด้านนายพัค มินซู รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการบรรยายสรุปว่า “เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ป่วยอาการหนักสามารถรับการรักษาได้” โดยหวังที่จะบรรเทาภาวะวิกฤติและฉุกเฉินในโรงพยาบาลขนาดใหญ่นายฮัน ดักซู นายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยร้องขอแพทย์ไม่ให้ประท้วงโดยใช้ชีวิตของผู้คนและสุขภาพเป็นตัวประกัน ได้ออกคำสั่งให้มีมาตรการฉุกเฉิน เช่น การใช้การแพทย์ทางไกล การเพิ่มจำนวนการผ่าตัดในโรงพยาบาลของรัฐ และการเปิดคลินิกทหารผลสำรวจความคิดเห็นของแกลลัป โคเรีย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระบุว่า ชาวเกาหลีใต้ประมาณ ๗๖% สนับสนุนแผนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนแพทย์สำหรับด้านกุมารเวชศาสตร์ หน่วยฉุกเฉิน และคลินิกนอกเขตกรุงโซล อย่างฉับพลันทั้งนี้ ประชากร ๕๒ ล้านคนของเกาหลีใต้ มีสัดส่วนแพทย์ ๒.๖ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คนในปี ๒๕๖๕ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ ๓.๗ สำหรับประเทศต่างๆ ในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ขณะที่แพทย์ในเกาหลีใต้นับว่ามีรายได้มากที่สุดในโลก โดยข้อมูลของ OECD ในปี ๒๕๖๕ ชี้ว่าแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลของรัฐ ได้รับเงินเกือบ ๗ ล้านบาทต่อปีอย่างไรก็ตาม แพทย์และกลุ่มนักศึกษาแพทย์ กล่าวว่า เกาหลีใต้มีแพทย์เพียงพอแล้ว การเพิ่มแพทย์จะทำให้เกิดการรักษาที่ไม่จำเป็น และเพิ่มภาระทางการเงินให้แก่แผนการประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ยังไม่ช่วยแก้ปัญหาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแบกรับภาระหนักเกินไป และการขาดแรงจูงใจให้แพทย์ศึกษาในสาขาพิเศษอย่าง กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พวกเขายังแสดงการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่ไม่ยอมหารือ และ “ทำลาย” แพทย์ที่มีอยู่.ที่มา: Reutersติดตามข่าวต่างประเทศเพิ่มเติมที่ https://www.thairath.co.th/news/foreign