นายกฯ โชว์ วิสัยทัศน์ "ไทย" จะเป็นศูนย์กลางรักษาพยาบาล "Medical Hub"

นายกฯ โชว์ วิสัยทัศน์ ไทย จะเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาล ดูแลสุขภาพ (Medical Hub) เป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือน สร้างรายได้ให้ประเทศ ชี้ ๓ เหตุผลหลัก ประเทศเป็นเลิศทางการแพทย์สำหรับคนทั่วโลก วันที่ ๒๒ ก.พ. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและ รัฐมนตรีว่าการคลัง ทวีตผ่าน X ภายหลัง แถลงวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ข้อความว่า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ (Medical Hub) เพราะระบบพยาบาลของประเทศไทยเรา เป็นจุดขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี ๖๖ การท่องเที่ยวเพื่อการแพทย์และสุขภาพสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยกว่า ๔ หมื่นล้านบาทครับ ไทยจึง มี ๓ เหตุผลหลัก ที่ทำให้ประเทศเป็นเลิศทางการแพทย์สำหรับคนทั่วโลก๑. โรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ โรงพยาบาลเอกชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด๒. บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ และพยาบาลล้วนมีฝีมือเยี่ยม ประกอบกับไมตรีจิตของคนไทย สร้างความสบายกาย สบายใจให้กับผู้รับการรักษา๓. ราคาเราสมเหตุสมผล ประเทศไทยค่ารักษาถือว่า “ถูก” เมื่อเทียบกับการไปหาหมอในหลายประเทศ เราสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ โดยช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวเพื่อการแพทย์ โดย- ประสานให้โรงพยาบาลไทยรับประกันของต่างชาติได้ ทั้งประกันสังคม และประกันอื่น ๆ ที่จะทำให้เรามีรายได้เข้าประเทศมากขึ้น- ทำให้ต่างชาติเข้ามาในไทยแล้วเบิกประกันได้ รัฐบาลเองก็จะทำ Roadshow เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามารักษาครับ นอกจากการแพทย์ ประเทศไทยก็มีชื่อเสียงด้านการดูแลสุขภาพ สปาไทย นวดแผนไทย แพทย์แผนไทย ก็ขึ้นชื่อในระดับ World Class ใน Los Angeles & San Francisco มีสมาคมนวดไทย ซึ่งมีรายได้สูงมาก เราจะผลักดันสปาไทย การแพทย์แผนไทย นวดแผนไทย สมุนไพร ให้เป็นสินค้าส่งออกไปทั่วโลก ด้วยมาตรการต่าง ๆ ครับนอกจากมาตรการที่จะสร้างรายได้แล้ว คนไทยก็ต้องมีระบบรักษาพยาบาลที่ดี ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและสมศักดิ์ศรีครับ ด้วย ๓๐ บาทรักษาทุกที่ครับจาก ๓๐ บาทรักษาทุกโรคที่ทั่วโลกรู้จัก และหลายประเทศใช้เป็นต้นแบบ เราได้เริ่มทำ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ นำร่องไปแล้ว ๔ อีกไม่นานเพิ่มเป็น ๑๒ และจะครบทุกจังหวัดในสิ้นปี เราจะใช้ระบบ AI เชื่อมฐานข้อมูล อัปเกรดระบบการแพทย์ ให้คนไทยที่ไปหาหมอต่อจากนี้ คนไข้อาจจะไม่รู้จักหมอ แต่หมอจะรู้จักคนไข้ จากข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ตลอดชีวิต จากนี้พี่น้องจะไม่ต้องบอกประวัติใหม่ทุกๆ ครั้งที่เจอเราจะเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน พร้อมดูแลความเป็นอยู่ของแพทย์ พยาบาล ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แบ่งเบาภาระ ที่สำคัญป้องกันปัญหาสมองไหลด้วยมาตรการทั้งหมด จะทำให้ไทย เป็น Medical Hub ของ Southeast Asia มีระบบพยาบาลชั้นเลิศสำหรับคนไทย ไม่ให้คนไทยมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และกลายเป็นจุดขายที่นำเงินเข้าประเทศไปพร้อมกันครับ