"ภูมิธรรม" ยินดี ผู้สำเร็จหลักสูตร TEPCoT ต่อยอดก้าวทันโลก รับกติกาการค้าโลกใหม่

22 ก.พ. 2024
48

“ภูมิธรรม” รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ยินดี ผู้สำเร็จหลักสูตร TEPCoT รุ่น ๑๕ ชู นำผลงานที่ผ่านการระดมสมอง ต่อยอดสู่สังคมให้ก้าวทันโลก รับกติกาการค้าโลกใหม่วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ ๑๕ เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ให้สามารถแข่งขันได้อย่างโดดเด่นในเวทีโลก โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จหลักสูตรจำนวน ๑๖๒ รายนายภูมิธรรม กล่าวว่า ทุกท่านได้ใช้เวลาแลกเปลี่ยนความคิดพูดคุยกับคนต่างอาชีพ ต่างประสบการณ์ ขอให้นำไปใช้ความรู้ไปประกอบการดำเนินชีวิตและธุรกิจ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะก่อเกิดภูมิปัญญาที่สำคัญและสามารถต่อยอดไปใช้ในการทำงานได้ เพื่อให้เข้าใจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมีกติกาทางการค้าใหม่ มีระเบียบโลกใหม่ไม่ว่าท่านจะพอใจหรือไม่ โลกก็จะบังคับให้ชีวิตหรือการงานของท่านเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับการแข่งขันในโลกปัจจุบัน ที่จะต้องเข้าใจและมองไปข้างหน้า เรียนรู้กฎเกณฑ์กติกาที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ถ้าเราเข้าใจและปรับตัวได้ทัน ก็จะมีแต้มต่อที่เป็นประโยชน์ได้เปรียบในการแข่งขันวันนี้ตนได้รับฟังแผนยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมาก หวังว่าจะมีการเผยแพร่ให้มากขึ้น จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก้าวทันยุคสมัย ที่สำคัญคือ Mindset หรือกรอบความคิด ที่ต้องเข้าใจรู้ตลาดโลก ซึ่งในตลาดอนาคตผู้บริโภคจะเป็นคนกำหนดตลาด เมื่อมีโอกาสมาเรียน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มาสร้างผลงานแล้ว ไม่อยากให้ผลงานจบอยู่แค่ที่สถาบันการศึกษา แต่อยากให้เผยแพร่ไปในสังคม โดยเฉพาะผู้ประกอบการได้ศึกษาและต่อยอดไปทำกิจกรรมการค้าได้ จะเป็นผลดีกับประเทศชาติและวงการค้าไทยมากขึ้น หน่วยงานราชการไทยก็สามารถนำไปปรับใช้กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง เชื่อว่าจะทำให้ประเทศเดินหน้า ขอฝากความหวังทุกอย่างไว้กับพวกท่านทุกคน“กระทรวงพาณิชย์กำลังจะทำการค้าด้านอีคอมเมิร์ซ โดยจะเชิญอินฟลูเอนเซอร์จากจีน เพราะจีนมีประชากรจำนวนมากเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจ จำนวน ๓๐-๕๐ คน แต่ละคนมีผู้ติดตามจำนวนมาก บางรายมีผู้ติดตามหลักร้อยล้านคน มาขายสินค้า ๗ วัน วันละ ๑๐ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑๕ นาที ถ้าประสบความสำเร็จ จะได้พิสูจน์ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆ” นายภูมิธรรมกล่าวโดยนายภูมิธรรม ได้รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ Trawell Thailand Medical and Wellness Ecosystem Corrider เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้ไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สร้าง New S-Curve ใหม่ ให้กับธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ปักหมุดให้ไทยเป็นจุดหมาย ๕ อันดับแรกของโลก และผู้เข้ารับการอบรม ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผน ได้แก่ ๑. การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยด้วย CBEC (Cross Border E-Commerce) ๒. เกษตร ดีดี for Thailand New Era ๓. Trawell Thailand Medical and Wellness Ecosystem Corrider ๔. Digitalized SMEs to Boost Competitiveness ๕. WASTE TO BEST และ ๖. การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ Land Bridgeทั้งนี้ TEPCoT เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย เปิดการอบรมมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน ที่มุ่งสร้างวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากการบูรณาการองค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ทางการค้า การพาณิชย์ด้านต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๐๒-๖๙๗-๖๘๖๑-๓