เริ่มแล้วกู้ ร.ล.สุโขทัยแบบจำกัด ทร.ไทย-สหรัฐฯ เน้นค้นหา ปลดวัตถุอันตราย 

22 ก.พ. 2024
35

ภารกิจกู้เรือหลวงสุโขทัยแบบจำกัด (Light Salvage) เริ่มแล้ววันนี้ ณ ท่าเรือประจวบฯ อ.บางสะพาน โดยกองทัพเรือไทย-สหรัฐฯ ร่วมปฏิบัติการในจุดที่เรือจม เป็นการกู้เรือ “แบบจำกัด” ไม่ใช่การกู้เรือทั้งลำขึ้นมาจากน้ำ เน้นเก็บกู้ ทำลายวัตถุอันตรายที่ติดตั้งในเรือ รวมทั้งสำรวจ ค้นหาผู้สูญหายอีก ๕ นาย กำหนดการ ปฏิบัติการร่วมระหว่าง กองทัพเรือ Royal Thai Navy – สหรัฐฯ ในภารกิจกู้เรือหลวงสุโขทัยแบบจำกัด (Light Salvage) เริ่มปฏิบัติภารกิจวันนี้ ๒๒ กุมภาพันธ์ โดยช่วงเวลา เวลา ๐๖.๓๐ น. ที่ท่าเรือประจวบฯ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้สื่อข่าวลงเรือหลวงบางระจัน ไปยังเรือหลวงอ่างทอง จากนั้นภาพผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาโดยอากาศยานลงที่เรือหลวงอ่างทองก่อนเดินทางไปยังเรือ Ocean valor จนเสร็จสิ้นภารกิจ พลเรือตรี วีรุดม ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยและสหรัฐอเมริกา ในการกู้เรือหลวงสุโขทัยแบบจำกัด (Light Salvage) จะยังไม่ใช่การกู้เรือทั้งลำขึ้นมาจากน้ำ แต่จะเป็นการดำเนินการซึ่งประกอบด้วย การสำรวจหลักฐานใต้น้ำทั้งภายในและภายนอกตัวเรือเพื่อนำมาประกอบการสอบสวนข้อเท็จจริงของกองทัพเรือ การค้นหาผู้สูญหาย ๕ คน การทำให้ยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯ และวัตถุอันตรายหมดความสามารถ รวมถึงการนำอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์บางอย่างขึ้นมาจากน้ำ โดยวัตถุประสงค์หลักของปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อยืนยันสาเหตุในการจมของเรือและวัตถุพยานในการสอบสวน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา กองทัพเรือได้ดำเนินการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องแล้ว และจำเป็นต้องใช้วัตถุพยานเพื่อนำมาสรุปผล รวมทั้งจำเป็นต้องค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ภายในตัวเรือ ในส่วนที่สหรัฐฯ เสนอตัวมาช่วยเหลือในการทำลายวัตถุอันตรายจะเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐ เนื่องจากสหรัฐฯ มีประสบการณ์ และเครื่องมือพิเศษ จะทำให้ปฏิบัติการร่วมกันครั้งนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยกองทัพเรือจะใช้เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือต่อต้านทุ่นระเบิด ๒ ลำ เรือตรวจการณ์ ๒ ลำ เรือระบายพลขนาดกลาง ๑ ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ๔๐ นาย ร่วมในการปฏิบัติภารกิจ  ทางด้านกองทัพเรือสหรัฐฯ จะใช้เรือ Ocean Valor พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยประดาน้ำ และกู้ซ่อมเคลื่อนที่ (Mobile Dive and Salvage Unit) ซึ่งประจำอยู่ที่ฐานทัพเรือในรัฐฮาวาย จำนวน ๑๗ นาย เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ โดยเรือ Ocean Valor จะออกเดินทางในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ไปยังจุดที่เรือหลวงสุโขทัยจม และจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐฯ ดังกล่าว เป็นกำลังพลที่จะเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔๓ โดยในการฝึกจะประกอบไปด้วยกิจกรรมการฝึกต่าง ๆ รวมถึงการกู้เรือหลวงสุโขทัยแบบจำกัดสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ จะเริ่มในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗  โดยกองทัพเรือ จะแจังความคืบหน้าในการปฏิบัติให้ทราบอย่างต่อเนื่อง.ทั้งนี้ กองทัพเรือของทั้งสองประเทศ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกันให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกภาพทั้งภายในและภายนอกของตัวเรือ เพื่อใช้ประกอบกับการสอบสวนที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ ให้ทราบถึงสาเหตุของการจม พร้อมกันนี้ กองทัพเรือจะกำหนดพื้นที่ห้ามเดินเรือรอบๆ บริเวณที่ปฏิบัติภารกิจ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ผลการปฏิบัติต่างๆ กองทัพเรือจะชี้แจงให้ทราบในโอกาสต่อไป