Monday, 17 June 2024

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ระบุโมเลกุลก๊าซได้เร็ว

23 Feb 2024
249

จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (e-nose) ไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการเทคโนโลยี แต่นวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดทีมวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ กายภาพเหอเฟย แห่งสภาวิทยาศาสตร์จีนในประเทศจีน รายงานถึงการพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่ใช้การปรับอุณหภูมิความร้อนด้วยตนเองเพื่อให้สามารถระบุโมเลกุลของก๊าซได้อย่างรวดเร็วทีมวิจัยเผยว่า แนวทางของนวัตกรรมใหม่นี้ พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแทนวิธีการทั่วไป ที่ต้องอาศัยเครื่องทำความร้อนภายนอก เพราะ e-nose แบบใหม่จะใช้กลยุทธ์การปรับความร้อนด้วยตนเอง เพื่อแยกแยะโมเลกุลก๊าซเป้าหมายประเภทต่างๆได้อย่างแม่นยำภายในเวลาอันแสนสั้นเพียง ๑ วินาทีเท่านั้น โดย e-nose ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำแบบไม่เจาะจงในการตรวจจับสาร ทีมพบความก้าวหน้าในการแยกแยะโมเลกุลก๊าซ ๑๒ โมเลกุลได้อย่างแม่นยำภายใน ๐.๕-๑ วินาทีอย่างไรก็ตาม การแยกคุณสมบัติทางโมเลกุลที่เหมาะสมออกมาในเวลาอันสั้นราว ๑ วินาที ก็ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเตือนล่วงหน้าของ e-nose เช่นการตรวจพบก๊าซที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือก๊าซที่ระเบิดได้ ซึ่งยังต้องพัฒนาวิจัยต่อไปเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคที่มีอยู่ให้ได้.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่