วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

บอร์ด “MASTER” อนุมัติตั้ง “ลภัสรดา เลิศภานุโรจ” นั่งแท่น CEO นำทัพก้าวสู่ผู้นำ Specialty Hospital

23 ก.พ. 2024
42

บอร์ด “MASTER” อนุมัติแต่งตั้งแม่ทัพคนใหม่ “ดาว-ลภัสรดา เลิศภานุโรจ” นั่งแท่น CEO มีผล ๒๒ ก.พ. ๖๗ เป็นต้นไป เปิดเกมรุกนำทัพก้าวสู่ผู้นำ Specialty Hospital กลุ่มโรงพยาบาลเฉพาะทาง พร้อมสร้างบทพิสูจน์จากผลประกอบการโตแบบก้าวกระโดด งบปี ๒๕๖๖ รายได้รวม ๑,๙๑๖.๗๖ ล้านบาท กำไรโต ๔๑๖.๓๐ ล้านบาทบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย ปรับโครงสร้างการบริหารภายในใหม่ แต่งตั้ง นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO-Chief Executive Officer) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไปนางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและบริหารงานจากหลากหลายธุรกิจในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย อีกทั้งเคยเป็นอดีตผู้บริหาร Internal Audit Firm รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการ การขาย การตลาดแบบครบถ้วนในทุกระบบ โดยมีประสบการณ์การนำบริษัทเข้า IPO มากกว่า ๓๐ บริษัท เป็นความสามารถพิเศษด้านการวางระบบ ตรวจสอบภายใน และไอทีจนกระทั่งมีโอกาสได้ร่วมงานกับ MASTER ถือเป็นการตัดสินใจก้าวข้าม Comfort Zone เข้าสู่อุตสาหกรรมแพทย์ความงาม การทำงานที่ MASTER นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ สร้างผลงานโดดเด่น นอกเหนือจากการนำ MASTER เข้า IPO สำเร็จเมื่อช่วงเดือน ม.ค. ๒๕๖๖ โดยสร้างตำนานการเติบโตในแบบที่แตกต่างด้วยความแข็งแกร่ง ตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (Vice CEO) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓โดยผลประกอบการของ MASTER ผ่านการพิสูจน์และยืนยันด้วยผลลัพธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดด เริ่มจากผลประกอบการปี ๒๕๖๓ บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ ๖๑๑.๐๕ ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ ๑๒๘.๕๕ ล้านบาทผลประกอบการปี ๒๕๖๔ บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ ๖๕๙.๕๐ ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ ๑๖๒.๗๙ ล้านบาทผลประกอบการปี ๒๕๖๕ บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ ๑,๔๘๒.๕๘ ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ ๓๐๐.๙๒ ล้านบาทและล่าสุดผลประกอบการปี ๒๕๖๖ บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ ๑,๙๑๖.๗๖ ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ ๔๑๖.๓๐ ล้านบาท ทั้งนี้ นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นซีอีโอคนใหม่ของ MASTER การเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้ ตนเองมีความพร้อมในการเดินหน้าสานต่อนโยบายบริษัทให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำตลาดของบริษัทที่วางไว้ สอดรับกับแนวทางการพัฒนาและก้าวสู่ผู้นำ Specialty Hospital กลุ่มโรงพยาบาลเฉพาะทางในอนาคต โดยมุ่งการเติบโตทั้ง Organic และ Inorganic ด้วยการนำกลยุทธ์แบบ Merger and Partnership (M&P) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแนวทางการขยายโอกาสทางธุรกิจของ MASTERพร้อมสร้างผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ มิติ รวมถึงการเปิดโอกาสในการหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่ง เตรียมยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพ พร้อมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้โดดเด่น ตลอดจนการทำผลกำไรให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงผู้ถือหุ้น และนักลงทุน เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน