สภาพอากาศวันนี้ ตอนบนร้อน เสี่ยงพายุฤดูร้อน ระวังลูกเห็บ-ฟ้าผ่า

03 มี.ค. 2024
23

“กรมอุตุฯ” พยากรณ์อากาศวันนี้ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ อ่าวไทย-อันดามัน คลื่นลมมีกำลังปานกลาง  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม๖๗ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้: ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตก และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน และมีการระบายอากาศที่ไม่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ๐๖:๐๐ น. วันนี้ ถึง ๐๖:๐๐ น. วันพรุ่งนี้ภาคเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด ๑๖-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๕-๓๘ องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด ๑๗-๒๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๐-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๕ กม./ชม.ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๕-๓๗ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี อุณหภูมิต่ำสุด ๒๕-๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๗ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตรภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๖ องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๕–๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออก ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๗ องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตรกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๒๖-๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๖ องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.