Monday, 17 June 2024

จีนคุยอิเหนาหวังสันติ

19 Apr 2024
153

เมื่อ ๑๘ เม.ย. นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศจีน หารือกับนางเรตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศอินโดนีเซีย ที่กรุงจาการ์ตา นายหวังเผยว่าจีนและอินโดนีเซียจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ รักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยับยั้งความขัดแย้งในกาซาและสหรัฐฯ ควรสนับสนุนมติหยุดยิงในกาซาขององค์การสหประชาชาตินายหวัง ยังหารือกับนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซียถึงการลงทุนด้านขนส่งสาธารณะในเมืองนูซันตารา เมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซีย ด้าน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในจังหวัดกาลิมันตันเหนือ ก่อนแลกเปลี่ยนกับนายปราโบโว สุเบียนโต รัฐมนตรีว่าการกลาโหม และว่าที่ผู้นำอินโดนีเซียคนใหม่ถึงแผนซ้อมรบร่วมระหว่างทั้ง ๒ ชาติ.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่