Monday, 17 June 2024

Apple ถอดแอปพลิเคชัน WhatsApp และ Threads ตามคำขอของรัฐบาลจีน

20 Apr 2024
323

แอปเปิล ตัดสินใจถอดแอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง วอตส์แอป, เธรดส์ รวมถึงเทเลแกรม จากแอป สโตร์ ในประเทศจีนแล้ว เนื่องจากกังวลด้านความมั่นคงของชาติ ตามคำร้องขอของรัฐบาลจีน ทางด้านแอปเปิลยอมรับไม่เห็นด้วย แต่ต้องทำตามกฎหมายของประเทศที่ดำเนินธุรกิจรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนัก เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา แอปเปิลได้ถอดแอปพลิเคชันส่งข้อความจำนวนมากออกจากแอป สโตร์ (App Store) ที่ให้บริการในประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นเทเลแกรม, วอตส์แอป, เธรดส์ และรวมไปถึงซิกแนล (Signal) ตามคำขอของรัฐบาลจีน เหตุผลที่รัฐบาลจีนได้ยื่นคำร้องขอให้ถอดแอปพลิเคชันดังกล่าวออกจากแอป สโตร์ ที่ให้บริการในประเทศจีนนั้นเป็นเรื่องของความมั่นคงของจีนทางด้านแอปเปิลซึ่งตัดสินใจทำตามคำร้องขอจากรัฐบาลจีน เปิดเผยในแถลงการณ์ว่า แอปเปิลไม่ได้เห็นด้วยกับคำร้องขอดังกล่าว แต่แอปเปิลมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่แอปเปิลดำเนินกิจการความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน เกี่ยวกับนโยบายและการจัดการด้านเทคโนโลยี โดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะดึงแอปพลิเคชันติ๊กต่อก (TikTok) ให้แยกออกจากบริษัทแม่อย่างไบต์แดนซ์ (ByteDance)พร้อมกันนี้ ความตึงเครียดทางการเมืองของสองประเทศได้ผลักดันให้แอปเปิลมีความจำเป็นต้องกระจายห่วงโซ่อุปทานของตัวเองออกจากประเทศจีน แล้วขยายการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังประเทศอื่น เช่น อินเดีย และเวียดนาม เป็นต้น.ที่มา: Mashable